Wiadomości

Konferencja 2013 "Przetargi publiczne na materiały eksploatacyjne"

Po konferencji

22 listopada 2013 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyła się organizowana przez Biuromax konferencja "Przetargi publiczne na materiały eksploatacyjne”, która miała na celu konfrontację przepisów regulujących zamówienia publiczne z ofertą branży reprezentowaną przez producentów kartridży regenerowanych. W konferencji udział wzięło blisko sześćdziesięciu uczestników. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na spotkanie. Z naszej perspektywy było to bardzo udane wydarzenie.

Krótkie podsumowanie przebiegu

Na listopadowej konferencji zostały poruszone bardzo istotne kwestie dotyczące przepisów regulujących prawo dopuszczenia do przetargów publicznych regenerowanych materiałów eksploatacyjnych. Firma Biuromax wystąpiła także z wnioskiem o powołanie stowarzyszenia, które walczyłoby o prawa polskich producentów materiałów regenerowanych oraz skuteczne minimalizowanie zalewających polski rynek chińskich produktów.
W pierwszej części pan Vincent van Dijk - Sekretarz generalny reprezentujący ETIRĘ - mówił o aktualnej sytuacji rynkowej w kontekście napływu chińskich klonów do Europy. O zagrożeniach, ale również wyzwaniach dla branży. Zaprezentował „Przewodnik po klonach”, który może być stosowany jako wsparcie w rozmowach „edukacyjnych” z urzędnikiem czy klientem. 

W polskich przepisach wciąż brakuje odpowiednich zapisów dopuszczających produkty regenerowane do przetargów publicznych, obecne zapisy w specyfikacjach wręcz je wykluczają, tym samym wspierając import chińskich 100% nowych produktów, zwanych klonami.
O podstawach prawnych, ustawach i rozporządzeniach, na których bazują zamówienia publiczne opowiedziała w drugiej części spotkania pani Danuta Jaskulska.
Odsłoniła istotną nieznajomość przedmiotu przez zamawiających, wskazała przykłady błędnych zapisów w SIWZ, jak również środki ochrony prawnej dla oferentów.
Pani Dorota Kromołowska, Manager Działu Zamówień Publicznych, pełnomocnik ISO z firmy KRIS opowiedziała o procesie standaryzacji, normach jakościowych i certyfikacji. O założeniach zgodnych z PZP, które są wyznacznikiem dla urzędnika i sprzecznych zapisach w SIWZ, fikcyjnych, trudnych do spełnienia.
Podstawy prawne i praktyki w obrocie odpadami z uwzględnieniem pustych kartridży omówił wiceprezes firmy ECOPARTNER, pan Przemysław Ligęzowski.

Ciekawą dyskusję i największe emocje wzbudził temat powołania branżowej organizacji lobbującej na rzecz kartridży regenerowanych, do której to dyskusji wprowadziła pani Karolina Wrześniak-Cwyl, Product Manager z firmy Biuromax. Uzasadniając potrzebę powołania reprezentacji branży zwróciła uwagę na rolę skonsolidowanych działań jakie oferują stowarzyszenia. Przywołała kilka przykładów istniejących organizacji z różnym stażem i różną ilością członków, ich struktury i sukcesy, m.in. UKCRA w Wielkiej Brytanii, CRRA w Czechach. 
W roli prelegentów wystąpili również: pan Daniel Dragański, właściciel firmy INKSPOT, który przypomniał, jakie starania w czasie swojej działalności podejmowała, tworząca reprezentację branży, Sekcja SPAME KIGEiT (Sekcja Producentów Alternatywnych Materiałów Eksploatacyjnych), pan Dariusz Błachut z Laser 1, moderujący dyskusję i pani Barbara Uklańska z KIGEIT. Pani Uklańska opowiedziała o innych przedsiębiorstwach łączących się w stowarzyszenia i działających pod „parasolem” KIGEiT.

Podczas konferencji wszyscy przedstawiciele branży jasno zdefiniowali swoje stanowisko – polskie przepisy dotyczące materiałów eksploatacyjnych w przetargach publicznych wymagają zmian. I nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie finansowe. Chodzi także o odpowiedzialność i świadomość ekologiczną.  Wszyscy jednogłośnie zgodzili się również, że należy przede wszystkim edukować sektor publiczny w zakresie wyboru i rozróżniania produktów zamiennych.
Jedną z propozycji ze strony uczestników spotkania, wspierającą edukację i komunikację, jest stworzenie platformy on-line służącej konsultacjom i wymianie pomysłów pomiędzy firmami, które zgłosiły chęć podjęcia próby reaktywacji organizacji w Polsce. Oprócz tego zgłoszono potrzebę opublikowania wzorcowego SIWZ, „katalogu dobrych praktyk” i innych narzędzi pomocnych w konfrontacjach z urzędnikami.
Na całym świecie istnieje kilkadziesiąt organizacji w branży regeneratorów, np. UKCRA (UK), CRRA (CZ), ETIRA (EU), które z powodzeniem wspierają i chronią własny rynek przed chińskim konkurentem oraz pomagają sobie i zrzeszonym firmom we wszystkich działaniach.

Firma Biuromax organizując konferencję nie tylko dała szansę spotkania się przedstawicielom branży, ale zrobiła pierwszy ważny krok do zmian. Postawiła wiele pytań i otworzyła dyskusję, która już nie może i nie powinna toczyć się tylko za zamkniętymi drzwiami. Komisja Europejska od dawna jest zaangażowana w promowanie ekologicznych zamówień publicznych, dlatego kolejnym krokiem branży powinna być edukacja i branie “dobrego przykładu” z innych krajów oraz powołanie polskiego stowarzyszenia lobbującego na rzecz dostępu kartridży regenerowanych w ofercie zamówień publicznych i walczącego o wspólne interesy.

Spotkanie otwierał i zamykał Prezes KIGEiT, pan Stefan Kamiński.
Według licznych opinii konferencja spełniła swoją rolę. Doprowadziła do dialogu pomiędzy zainteresowanymi przedsiębiorstwami, umożliwiła wymianę poglądów i doświadczeń. Poza biznesowym celem konferencja spełniła również cel towarzyski. Ożywione rozmowy toczyły się zarówno podczas kolacji, jak i długo po jej zakończeniu.

Opinie uczestników

„Konferencja, która odbyła się w siedzibie KIGEiT była bardzo udaną konferencją, wnoszącą sporo informacji z zakresu przetargów jak i ochrony środowiska. Najwięcej przydatnych informacji przekazała nam pani Jaskulska, podając przykłady łamania przepisów przetargowych i kilka wariantów ich rozwiązywania. Cieszę się również z tego, że po długiej burzliwej dyskusji doszliśmy do jednego wspólnego wniosku, a mianowicie: czas najwyższy utworzyć nową Sekcje  (na wzór sekcji SPAME) zrzeszającą firmy regenerujące. Mam wielką nadzieje, że dojdzie do tego - czas najwyższy, ostatni dzwonek na reaktywację.”

Andrzej Pokorski, KAIN


„Pragniemy podziękować za możliwość uczestniczenia w Konferencji. Oceniamy ją jako bardzo dobrze przygotowaną pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Omówione problemy jak również przedstawienie ich rozwiązań przedstawiają nowe światło na rynek regeneracji na najbliższe lata. Dziękujemy i liczymy na sukcesywne spotkania.”

Dariusz Błachut, LASER 1

„Na wstępie chciałem podziękować firmie Biuromax i Krajowej Izbie Gospodarczej za przygotowanie konferencji. W ostatnich latach firmy naszej branży mają problemy z masową inwazją produktów 100 % nowych zwanych klonami. Na konferencji przedstawiciele firm zainteresowanych przedstawiły pomysły i sposoby, aby produkty reprodukowane nie były dyskryminowane w przetargach publicznych. Mamy nadzieję, że uda się stworzyć stowarzyszenie, którego zadaniem będzie lobbowanie na rzecz naszej branży. Z pewnością rok 2014 odpowie nam czy nasze starania przyniosą korzystne zmiany w kluczowych sprawach i czy nasze produkty będą mogły konkurować w zapytaniach cenowych i przetargach.”

Wiesław Kawalec, Druk Tech

„Dziękuję za zaproszenie na konferencję. Uważam, że tego typu spotkania są bardzo ważne dla naszej branży, sprzyjają wymianie doświadczeń i otwierają nowe możliwości współpracy między firmami.”

Paweł Czupryński, KMP

 „Udział w konferencji był wspaniałą okazją do zapoznania się z bieżącą sytuacją w branży alternatywnych materiałów eksploatacyjnych oraz dostaw do sektora publicznego. W formie warsztatowej uczestnicy mogli zderzyć prezentowane przez prelegentów informacje z własną praktyką – niestety potwierdzającą trudną sytuację rodzimej produkcji refabrykowanych materiałów eksploatacyjnych, które mimo dyrektywy o zamówieniach publicznych są dyskryminowane, jako gorsze od dalekowschodnich 100% nowych klonów. Jednym z bardziej istotnych wydarzeń konferencji było wystąpienie sekretarza europejskiej organizacji ETIRA prowadzącej działalność edukacyjną i lobbingową na rzecz refabrykowanych materiałów eksploatacyjnych, Pana Vincenta van Dijk. W nawiązaniu do dobrych praktyk i sukcesów ETIRA wśród uczestników konferencji pojawiła się inicjatywa zbudowania przy wsparciu KIGEIT’u nowej organizacji wspierającej polską branżę „regeneratorów”. To bardzo optymistyczne osiągnięcie tej konferencji!”

Łukasz Dziubek, SCOT

Organizatorzy

Biuromax i Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

www.biuromax.com.pl używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz na to zgodę. Sprawdź politykę cookies. Zamknij