MICHAEL TOUTANT

MICHAEL TOUTANT

Raven Industries

Čím jsou obchodní vztahy?

Pro mě, obchod byl vždy osobní záležitosti a teprve pak profesionální. Pokud jsou respektovány a oceňovány vztahy se zákazníky, byznys se o sebe postará sám. Věřím také, že aby obchodní vztahy byly trvale, vyžadují přímý, osobní kontakt. Internet nebo telefon zavadí určitá omezení, pokud jde o to, čeho můžete dosáhnout.

Do jaké míry obchodní vztahy určují dlouhodobou spolupráci s Biuromax?

Dlouhodobé strategické partnerství vyžaduje čas na rozvoj. Je postaveno na důvěře, spolehlivosti a pozitivní zkušenosti. Vždy budou existovat konkurenti nabízející nižší ceny a skládající nové sliby. Pozitivní vztahy, které provádí k vítězství každou ze stran, přežijí tento druh krátkodobého ohrožení.

Které aspekty vztahu s Biuromax poukazují na jejich největší přednosti?

Setkal jsem se s Dariuszem Wozniakem dlouho předtím, než jsme začali podnikat společně. Raven obchodoval s jinou společnosti v Polsku, a Biuromax nakupoval tonery od jiného výrobce. Když se naskytla příležitost na změny u obou stran, začaly naše obchodní vztahy. Biuromax je profesionální společnosti, která se rozhodla nabídnout kvalitní služby premium. To dobře souznělo s hodnotami Ravenu, které hledáme u našich národních autorizovaných distributorů.

Mají vztahy přímý vliv na pozitivní vnímání značky?

Kvalita, servis a důvěra tvořit vztahy a taky zároveň i značku. Je třeba neustále zlepšovat všechny tři prvky pro zajištění dlouhodobého strategického partnerství a zákaznické základny.

PETER KNAK

PETER KNAK

Imex EU Trading SRL

Čím jsou obchodní vztahy?

Navzdory tomu, že trhy se nyní staly transparentnější, vztahy jsou stále klíčem k úspěšnému podnikání v dnešním obchodním prostředí. Dobré obchodní vztahy se rodí v průběhu času. K jejich posílení, musí obě strany prokázat svou poctivost, stabilitu a spolehlivost. Je-li toho dosaženo, a pokud obecně rozuměna obchodní etika společnosti a osobnosti hlavních kontaktních osob na obou stranách se k sobě hodí, pak je možné navázat dobré obchodní vztahy. Takové vztahy jsou důležité abychom mohli identifikovat a pochopit to, co partner skutečně potřebuje, a budovat důvěru potřebnou pro dlouhodobou spolupráci.

dlouhodobou spolupráci. Do jaké míry obchodní vztahy určují dlouhodobou spolupráci s Biuromax?

Je důležité, aby prodávající společnost (dodavatel) se vykázala vysokou úrovní pochopení potřeb zákazníků. Pro výrobce, je důležité najít takové distribuční partnery, které mají zavedené silné vztahy se svými zákazníky. Pouze tito partneři jsou schopni pochopit, jaké budou požadavky jejich klientů, a můžou adekvátně předat informace dodavatelům a pomoc jim lépe porozumět současným požadavkům trhu. Také pro nás jako dodavatele je znalost trhu na odborné úrovni a dlouhodobá vize partnera velice důležitá. Dodavatelé hodnotí takové společnosti jako více předvídatelné. Vybrali jsme si Biuromax, jako distributora našich produktů, jelikož nabízí všechny tyto prvky, a taky v průběhu času se prokázal jako upřímný a profesionální partner.

Které aspekty vztahu s Biuromax poukazují na jejich největší přednosti?

Biuromax se prezentuje nejen jako prodejce spotřebního materiálu pro tiskárny. Také se snaží použít své vedoucí postavení na trhu k tomu, aby posunul celou naši branži vpřed. Dariusz Wozniak vždycky měl vizi nejen jak poskytnout řešení pro dodávky spotřebního materiálu na polském trhu renovací, ale také se snažil sjednotit klíčové osobnosti v oboru, vzdělávat je a zlepšovat jejich vztah. Nejen mezi jeho společností a jejich zákazníky. Jeho cílem je vytvořit lepší rozhraní porozumění mezi různými subjekty v oblasti renovovaných materiálů.

Mají vztahy přímý vliv na pozitivní vnímání značky?

Tato otázka obsahuje odpověď. Navzdory tomu, že všichni pracujeme pro firmy, na konci dne jsou obchodní transakce řešeny mezi jednotlivci. To lidé vyřizují věci mezi sebou. Je-li osobní vztah se zástupcem společnosti dobrý, máme tendenci vnímat celou firmu nebo značku více pozitivně. Takže odpověď na otázku je, že vztah má přímý vliv na vnímání značky.

Čím jsou obchodní vztahy?

To není nic jiného než vztahy mezi lidmi, které jsou součástí celého společenského života. Zdůrazňuji slova „mezi lidmi“, protože člověk a jeho charakter, je jednou z nejdůležitějších součástí toho, co bychom mohli nazvat uspokojením všech osob zapojených do oběhu nabízeného sortimentu. Tento přímý kontakt mezi lidmi, alespoň pro mě, rozhoduje o síle pouta mezi námi, a to i v ekonomické dimenzi.

Do jaké míry obchodní vztahy určují dlouhodobou spolupráci s Biuromax?

Dnes je konkurence na trhu přítomná téměř v každé oblasti obchodu a služeb, o provedení volby obchodního partnera často rozhodují nuance. Samozřejmě i ten nejlépe připravený jedinec s okouzlující osobností nerozhodne o úspěchu obchodní společnosti. Nicméně když tyto prvky se sebou vzájemně ladí, určitě vyberu právě jeho nabídku. Frekvenci kontaktů ovlivňuje jejich kvalita, a to co vnášejí do nabídky KSERO-PARTNER.

Které aspekty vztahu s Biuromax poukazuji na jejich největší přednosti?

Právě splnění všech prvků spolupráce, o kterých jsem se dříve zmínila. V osobě Agaty Szczepanik vidím pozitivní aspekt lidský a v potenciálu sortimentu Biuromax prvek čistě obchodní. Při jednání s paní Agatou se můžu spolehnout na rychlou reakci na různé a měnící se postoje našich zákazníků. Přikládám velký význam kompetentní informaci o nových produktech na trhu. Vlastník KSERO – PARTNER Mikołaj Frąszczak za úspěch v podnikání vděčí flexibilitě a schopnosti vidět nová řešení, a Agata je člověkem, který velmi kompetentně zapadá k tomuto pochopení obchodního úspěchu.

Mají vztahy přímý vliv na pozitivní vnímáni značky?

Možná, že to není dogma, ale důležitý pilíř rozhodující o vnímání značky Biuromax. Dobrý vztah je doplňkem k další funkci, kterou je neochvějná záruka, která dává absolutní jistotu udržení konstantní úrovně kvality spotřebního materiálu, zejména u novinek na trhu.

Do jaké míry zákaznický servis, a které jeho prvky, se promítají obzvlášť ve spokojenosti se spoluprací s Biuromax?


Všechny výše uvedené prvky. Osobně si nedovedu představit úspěch naší spolupráce, i při tak bohaté nabídce Biuromax, založený pouze na nákupu v internetovém obchodě. Tato výměna zkušeností a porad má vliv na to, že společnost XERO-PARTNER staví na spolupráci s Biuromax. Myslím si, že díky upozorňování na určitý sortiment jsou pak spokojeni i naši zákaznici, což je pro nás nejdůležitější a buduje naši image. Mám dojem, že tyto vztahy jsou vnímány paní Agatou jako přirozené. Jsem ráda, že vaše webové stránky Biuromax se staly jen nástrojem, který pomáhá při výběru správných rozhodnutí, a nikoliv formou mezilidských kontaktů.

Čím jsou obchodní vztahy?

Pro mě obchodní vztah to vzájemné pochopení potřeb obchodních partnerů na různých úrovních spolupráce. Stručně řečeno, dodavatel zná potřeby svých odběratelů a pečlivě je realizuje v oblasti logistiky, financí a lidských zdrojů. Naopak, odběratel (klient) zná potřeby svých dodavatelů a realizuje je.

Do jaké míry obchodní vztahy určují dlouhodobou spolupráci s Biuromax?

Při pokračování diskuse o vztazích v oblasti obchodu můžeme tvrdit, že to je nejdůležitější aspekt spolupráce. Mohou nedostatečné stavy zásob, nedostatek obchodních informací, nedostatek profesionality u obchodníků, časté změny, finanční zúčtování (nebo jejich nedostatek), přispívat k budování dlouhodobých obchodních vztahů? To si nemyslím. Osm let spolupráce s Biuromax svědčí pouze o pozitivním vztahu mezi našimi dvěma společnostmi, a počet objednávek a jejich pravidelnost může znamenat jen to, že budeme spolupracovat ještě dlouhou dobu.

Které aspekty vztahu s Biuromax poukazují na jejich největší přednosti?

Dlouhodobá spolupráce s Biuromax stabilizovala naši pozici na trhu. Největší zásluhu samozřejmě nese tým kvalifikovaných a obětavých lidí, kteří nešetřili úsilím, aby jejich práce přinášela ovoce. Zejména, jsme vděční zaměstnancům Biuromax za jejich odbornou péčí, technickou podporu, prodej výrobků nejvyšší kvality a zároveň příznivé ceny.

Mají vztahy přímý vliv na pozitivní vnímání značky?

Jakákoli činnost, při které se člověk realizuje, se zakládá na tvůrčím přístupu k práci. Při plnění svěřených úkolů, nesmíme zapomenout na vztahy, které mezitím vytváříme, a také na dojmy, který si vytvářejí lidé, s nimiž pracujeme. Kontakty mezi lidmi jsou proto obzvláště důležité při vytváření osobních vztahů, což se promítá do obrazu společnosti, pro kterou pracujeme.

Do jaké míry zákaznický servis, a které jeho prvky, se promítají obzvlášť ve spokojenosti se spoluprací s Biuromax?

Osm let spolupracujeme s paní Wiolettou Jadczak a ostatními zaměstnanci společnosti Biuromax. Vztahy mezi námi je možné definovat jako velmi dobré. Spolehlivé poradenství a budování vzájemné důvěry má pozitivní vliv na rozvoj naších společností. To je důvod, proč si vážíme názoru zaměstnanců Biuromax, s nimiž jsme ve styku, a se kterými spolupracujeme.

 Přihlaste se k odběru novinek

Souhlasím s příjímáním od BIUROMAX Sp. z o.o. elektronické pošty na e-mailovou adresu, obsahující obchodní informace ve smyslu zákona paragraf č. 10 odstavec 1 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb.

cs_CZCzech