VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

REGISTRACE KUPUJÍCÍHO

Kupující může být zaregistrován v prodejním systému BIUROMAX, pokud předloží aktualizované kopie:

  • Výpis z rejstříkového soudu s veškerým zastoupením společnosti
  • Daňové identifikační číslo

 

OBJEDNÁVKY

Všechny ústní objednávky musí být potvrzeny písemně.

Objednávka musí obsahovat základní údaje kupujícího, jako je jeho celé jméno, adresa, DIČ – stejné jako ve výpisu z vypíšu z registru a úplná adresa skladu, kam je zboží zasíláno.

CENY

  • Všechny ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění a měly by být vždy potvrzeny písemně při zadávání objednávky.
  • Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
  • Pokud není písemně dohodnuto jinak, všechny uváděné nebo akceptované ceny jsou ze závodu SOLEC poblíž VARŠAVA.

 

ZPŮSOB PLATBY

Prodejní podmínky jako obchodní úvěr a dodání zboží jsou individuálně sjednány s exportními manažery. Prodávající neručí kupujícímu za ztrátu nebo poškození v důsledku zpoždění dodávky zboží. V případě, že kupující neuhradí jakoukoli platbu v termínu splatnosti, je prodávající oprávněn pozastavit veškeré zbývající dodávky.

DODÁVKA

Všechny zásilky budou odeslané nejpozději následující den, pokud není dohodnuto jinak. Zboží je odesíláno společností UPS nebo jinými uznávanými přepravními společnostmi, které obě strany písemně jmenovaly, před uvolněním zboží ze skladu prodávajícího.

REKLAMACE

Je-li poškození vnějších kartonových krabic se zbožím viditelné při dodávce nebo dojte ke ztrátě palety či krabice na cestě ke kupujícímu – musí kurýr podepsat škodní protokol, např. na nákladním listu. Biuromax Sp. z o. o. nenese odpovědnost za tento druh poškození nebo ztráty. Nicméně Biuromax Sp. z o. o. nutno o tom informovat do 1 dne od převzetí zboží. Reklamace nebude platná, pokud nebude doplněna referenčním číslem vystaveným prodávajícím. Nesrovnalosti v dodávce a neúplné zásilky je nutné písemně oznámit do 2 dnů od převzetí zboží. Všechny dotazy k fakturám musí být oznámeny do 3 dnů od data vystavení faktury.

PŘECHOD PRAVA KE ZBOŽÍ

 

Riziko u zboží přechází na kupujícího jeho dodáním v případě zboží doručovaného kupujícímu nebo v případě zboží doručovaného na jiné místo určené kupujícím a okamžikem vyzvednutí v případě zboží vyzvednutého v provozovně prodávajícího. Vlastnické právo a vlastnické právo ke zboží zůstává v držení prodávajícího, dokud prodávající neobdrží úplné zaplacení všech dlužných částek za zboží dodané kupujícímu.

VRACENI ZBOŽÍ

 

Vrácené zboží nebude přijato bez souhlasu prodávajícího a platného referenčního čísla vydaného prodávajícím. Výrobek musí prodávající obdržet do 30 dnů od data vydání referenčního čísla. Neoprávněné vrácení bude odmítnuto. Odmítnuté zboží si musí kupující vyzvednout do 30 dnů. Odmítnuté zboží nevyzvednuté do 30 dnů prodávající zlikviduje. Veškeré zboží vrácené jako vadné bude při převzetí prodávajícím otestováno.