[/rev_slider]

Μια προσεκτικά επιλεγμένη
ποικιλία

Στη Biuromax δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιόπιστη και επαγγελματική εξυπηρέτηση για όλες τις ερωτήσεις σας, και επίσης να προμηθεύουμε τα καλύτερα προϊόντα που βρήκαμε στην αγορά.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΜΒΙΣΤΟΣΥΝΗ

Το καλό όνομα του Biuromax χτίζουμε εδώ και 30 χρόνια και κάθε μέρα φροντίζουμε να την δυναμώνουμε. Να γνωρίζετε, ότι εάν σας συμβουλεύσουμε οποιαδήποτε λύση, θα είναι προϊόν από επιλεγμένους παραγωγούς που ειδικεύονται σε αυτόν τον κλάδο της αγοράς. Εκπαιδευόμαστε και βελτιωνόμαστε για να διατηρήσουμε τα υψηλότερα πρότυπα στον κλάδο μας.

Eίμαστε αξιόπιστοι. Ως επιχειρηματικός εταίρος, σας υποστηρίζουμε αντί να σας ανταγωνίζόμαστε. Οι προσφορές μας δεν ανταγωνίζονται ποτέ μεταξύ τους, επειδή δεν συμμετέχουμε σε δημοπρασίες και δεν εξυπηρετούμε τους τελικούς πελάτες.

Zdjęcie zespołu

ΤΙ ΜΑΣ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ

έχουμε πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας.

συνεργαζόμαστε με 42 χώρες από όλο τον κόσμο

παρέχουμε υποστήριξη με μία όμαδα 60 ειδικών

μιλάμε 20 γλώσσες

Πώς φροντίζουμε την

εταιρεία σας;

Σας υποστηρίζουμε στην προμήθεια αναλώσιμων καθώς και ανταλλακτικών για μηχανές – ώστε να έχετε τα πάντα υπο έλεγχω σε αυτόν τον τομέα.

Σας δίνουμε έναν ειδικό σύμβουλο που συνεργάζεται με την εταιρεία σας και βοηθά στην επίλυση κάθε προβλήματος.
Κάθε χρόνο διευρύνουμε, εκσυγχρονίζουμε και βελτιώνουμε την προσφορά των προϊόντων για εσάς.
Βασίζουμε τις σχέσεις μας στην εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα και την ευγένεια - έτσι ώστε να μείνετε μαζί μας για πολλά χρόνια.
Μοιραζόμαστε με τη γνώση μας, παρέχουμε τεχνική υποστήριξη - μπορείτε πάντα να βασίζεστε σε εμάς.
Σκεφτόμαστε τις ανάγκες σας - προσαρμόζουμε την υπηρεσία εφοδιαστεί σε εσάς.
Θέλουμε η επιτυχία μας να είναι ωφελιγή για όλους, γι 'αυτό εργαζόμαστε για το περιβάλλον και υποστηρίζουμε οικολογικές πρωτοβουλίες.

Πιστοποιήσεις

Ανήκουμε σε

ETIRA

ETIRA

In 2012 Biuromax became a member of ETIRA (European Toner & Inkjet Remanufacturers Association). It is an international association of experts who deal with the issues related to remanufacturing cartridges.

Περισσότερο
KIGEiT

KIGEiT

Since 2008, we belong to KIGEiT (Polish Chamber of Commerce for Electronics and Telecommunications). This organization cooperates with with ministries, offices and institutions, shaping the electronics and telecommunications industry.

Περισσότερο
ETIRA

ETIRA

Nel 2012 Biuromax è diventata membro di ETIRA (associazione europea di rigeneratori di toner e inchiostro). È un'associazione internazionale di esperti che si occupa delle problematiche legate alle cartucce rigenerate

Περισσότερο
KIGEiT

KIGEiT

Dal 2008 siamo membri del KIGEiT (Camera di commercio polacca per l'elettronica e le telecomunicazioni). Questa organizzazione collabora, tra gli altri, con ministeri, uffici e istituzioni, dando forma all'industria elettronica e delle telecomunicazioni.

Περισσότερο
ETIRA

ETIRA

2012 - Biuromax wurde in die Gruppe der ETIRA (European Toner & Inkjet Remanufacturers Association) aufgenommen. Es handelt sich um eine 2003 gegründete Vereinigung, die die Interessen von Unternehmen vertritt, die Tintenstrahl- und Laserdruckerpatronen aus der Europäischen Union regenerieren.

Περισσότερο
KIGEiT

KIGEiT

Seit 2008 gehören wir zur KIGEiT (Polnische Handelskammer für Elektronik und Telekommunikation). Diese Organisation kooperiert mit mit Ministerien, Büros und Verlagen, die Industrie und Telekommunikation gestalten.

Περισσότερο
ETIRA

ETIRA

En 2012 Biuromax se unió a ETIRA (European Toner & Inkjet Remanufacturers Association). Es una asociación internacional de expertos que se dedica a los problemas relacionados con la remanufacturación de cartuchos láser y tinta

Περισσότερο
KIGEiT

KIGEiT

Desde 2008 somos miembro de KIGEiT (Cámara de Comercio de Electrónica y Telecomunicaciones), que es una organización sin ánimo de lucro cuyos miembros cooperan con ministerios, autoridades y distintas instituciones.

Περισσότερο
ETIRA

ETIRA

Η 2012 Biuromax έγινε μέλος της ETIRA (European Toner & Inkjet Remanufacturers Association). Η ETIRA ιδρύθηκε το 2003 για να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ανακατασκευαστών δοχείων λέιζερ και μελανιών της ΕΕ για εκτυπωτές.

Περισσότερο
KIGEiT

KIGEiT

2008 - Η Biuromax έγινε μέλος της KIGEiT (the Chamber of Commerce for Electronics and Telecommunications) που είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός του οποίου τα μέλη κατασκευάζουν, εμπορεύονται ή παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της ηλεκτρονικής και των τηλεπικοινωνιών.

Περισσότερο
ETIRA

ETIRA

2012 - Biuromax został przyjęty do grona organizacji ETIRA
(European Toner & Inkjet Remanufacturers Association).
Jest to utworzone w 2003 roku stowarzyszenie, które reprezentuje interesy firm regenerujących kartridże
do drukarek atramentowych i laserowych z obszaru Unii Europejskiej.

Περισσότερο
KIGEiT

KIGEiT

Od 2008 r. należymy do KIGEiT (Krajowa Izba
Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji). Organizacja
ta współpracuje m.in. z Ministerstwami, urzędami oraz
instytucjami, kształtując branżę elektroniki i telekomunikacji.

Περισσότερο
ETIRA

ETIRA

En 2012, Biuromax est devenu membre de l'ETIRA (European Toner & Inkjet Remanufacturers Association). Il s'agit d'une association internationale d'experts qui s'occupe des questions concernant le recyclage des cartouches.

Περισσότερο
KIGEiT

KIGEiT

Depuis 2008 - Biuromax est membre de KIGEiT (Chambre nationale du commerce électronique et des télécommunications). KIGEiT est une organisation sans but lucratif ayant des sociétés impliquées, entre autres, dans la production, la commercialisation et les services dans le domaine de l'électronique et des télécommunications.

Περισσότερο
ETIRA

ETIRA

Biuromax je 2012. postao član ETIRA-e (European Toner & Inkjet Remanufacturers As-sociation). To je međunarodna organizacija stručnjaka koji se bave pitanjima vezanim za refabrikovanje kertridža.

Περισσότερο
KIGEiT

KIGEiT

Od 2008. član smo KIGEiT (Privredne komore Poljske za elektroniku i telekomunikacije). Ova organizacija sarađuje, između ostalog, sa ministarstvima, kancelarijama i institucijama, uređujući elektronsku i telekomunikacionu industriju.

Περισσότερο
ETIRA

ETIRA

Biuromax je 2012. postao član ETIRA-e (European Toner & Inkjet Remanufacturers As-sociation). To je međunarodna organizacija stručnjaka koji se bave pitanjima vezanim za refabrikovanje kertridža.

Περισσότερο
KIGEiT

KIGEiT

Od 2008. član smo KIGEiT (Privredne komore Poljske za elektroniku i telekomunikacije). Ova organizacija sarađuje, između ostalog, sa ministarstvima, kancelarijama i institucijama, uređujući elektronsku i telekomunikacionu industriju.

Περισσότερο
ETIRA

ETIRA

Biuromax je 2012. postao član ETIRA-e (European Toner & Inkjet Remanufacturers As-sociation). To je međunarodna organizacija stručnjaka koji se bave pitanjima vezanim za refabrikovanje kertridža.

Περισσότερο
KIGEiT

KIGEiT

Od 2008. član smo KIGEiT (Privredne komore Poljske za elektroniku i telekomunikacije). Ova organizacija sarađuje, između ostalog, sa ministarstvima, kancelarijama i institucijama, uređujući elektronsku i telekomunikacionu industriju.

Περισσότερο
ETIRA

ETIRA

През 2012 г. Biuromax става член на ETIRA (European Toner & Inkjet Remanufacturers Association). Това е Еврапейска асоциация за регенериране на тонер и мастиленоструйни продукти. ETIRA е създадена през 2003 г., с цел да представлява интересите на компании, регенериращи касети за лазерни и мастилено-струйни принтери на територията на Европейският съюз.

Περισσότερο
KIGEiT

KIGEiT

От 2008г. сме член на KIGEiT /Полската Търговска Камара за Електроника и Телекомуникации/. Тази организация си сътрудничи, наред с други, с министерства, служби и институции, оформяйки електронната и телекомуникационната индустрия.

Περισσότερο
ETIRA

ETIRA

В 2012 году Biuromax стал членом ETIRA (Европейская ассоциация по восстановлению тонера и струйных принтеров). Это международная ассоциация экспертов, занимающихся вопросами восстановления картриджей.

Περισσότερο
KIGEiT

KIGEiT

С 2008 года мы являемся членом KIGEiT (Польская торговая палата электроники и телекоммуникаций). Эта организация сотрудничает, в частности, с министерствами, ведомствами и учреждениями, формируя отрасль электроники и телекоммуникаций.

Περισσότερο

Βελτιωνόμαστε διαρκώς

Για τους συνεργάτες μας θέλουμε να είμαστε σύμβουλοι, όχι μόνο πωλητές.
Ένας σύμβουλος είναι κάποιος που είναι πάντα σε θέση να εντοπίσει καλές λύσεις και να μοιραστεί την εμπειρία του.

Οι νέοι υπάλληλοι εκπαιδεύονται πολύ εντατικά για αρκετούς μήνες προτού αρχίσουν να έρχονται σε επαφή με τους πελάτες τους και κατά τη διάρκεια των πρώτων επισκέψεων στους πελάτες, βοηθούνται από έμπειρους διευθυντές πωλήσεων.
Λαμβάνουμε τακτικά εσωτερικές εκπαιδεύσεις από Product Manager, σχετικά με νέα προϊόντα που εμφανίζονται στην αγορά. Συνοδεύουν επίσης τακτικά τους πωλητές κατά τη διάρκεια συναντήσεων με βασικούς πελάτες.
Μαθαίνουμε τον εξοπλισμό από μέσα προς τα έξω και πώς να αναγνωρίζουμε τα λάθη του. Λαμβάνουμε γνώση από ειδικούς και επαγγελματίες σχετικά με τον τρόπο ανακατασκευής drum unit, fuser unit και transfer unit. Χάρη σε αυτό, ώστε να γνωρίζουμε ποια υλικά να σας προτείνουμε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ το BIUROMAX

FRIENDLY
FRIENDLY
φιλική και ευγενική συμπεριφορά
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
πάντα ατομική προσέγγιση
RESPECT
RESPECT
σεβασμός στον συνάνθρωπο, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου και των χρημάτων του
SEEN
SEEN
κάθε πελάτης αναγνωρίζεται και εκτιμάται
TRUST
TRUST
εμπιστοσύνη ως βάση της σχέσης

 Εγγραφείτε στο Νewsletter μας

Συμφωνώ να λαμβάνω ηλεκτρονικά στο e- mail που παρέχεται από εμένα εμπορικές πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 1 του νόμου της 18ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την BIUROMAX Sp. z o.o

elGreek