ΑΨΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Εάν σας ενδιαφέρει η συνεργασία με την Biuromax, στείλτε μια συμπληρωμένη φόρμα εγγραφής και τα απαιτούμενα έγγραφα ανάλογα με τον τύπο της εγγεγραμμένης επιχείρησης:

Spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna:

 • aktualny wypis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące)
 • dokument nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP

Spółka cywilna, indywidualna działalność gospodarcza:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • dokument nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • kserokopia dowodu osobistego właściciela/li (numer PESEL oraz adres zameldowania)

Spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna:

 • un document indiquant votre numéro de TVA intracommunautaire
 • un certificat de votre numéro d’identification

Spółka cywilna, indywidualna działalność gospodarcza:

 • extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés
 • un document indiquant votre numéro de TVA intracommunautaire
 • un certificat de votre numéro d’identification

Spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna:

 • un document indiquant votre numéro de TVA intracommunautaire
 • un certificat de votre numéro d’identification

Spółka cywilna, indywidualna działalność gospodarcza:

 • extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés
 • un document indiquant votre numéro de TVA intracommunautaire
 • un certificat de votre numéro d’identification

Spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna:

 • un document indiquant votre numéro de TVA intracommunautaire
 • un certificat de votre numéro d’identification

Spółka cywilna, indywidualna działalność gospodarcza:

 • extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés
 • un document indiquant votre numéro de TVA intracommunautaire
 • un certificat de votre numéro d’identification
 • photocopie de la carte d’identité du ou des propriétaires

Γενική εταιρική σχέση, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης:

 • πιστοποιητικό αριθμού ταυτότητας φορολογούμενου,
 • πιστοποιητικό αριθμού αναγνώρισης,

Εταιρική σχέση, ατομική οικονομική δραστηριότητα:

 • είσοδος στο μητρώο επιχειρήσεων,
 • πιστοποιητικό αριθμού αναγνώρισης,
 • πιστοποιητικό αριθμού ταυτότητας φορολογούμενου,

Spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna:

 • aktualny wypis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące)
 • dokument nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

Spółka cywilna, indywidualna działalność gospodarcza:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • dokument nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 • kserokopia dowodu osobistego właściciela/li (numer PESEL oraz adres zameldowania)

Spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna:

 • un document indiquant votre numéro de TVA intracommunautaire
 • un certificat de votre numéro d’identification

Spółka cywilna, indywidualna działalność gospodarcza:

 • extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés
 • un document indiquant votre numéro de TVA intracommunautaire
 • un certificat de votre numéro d’identification
 • photocopie de la carte d’identité du ou des propriétaires

Spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna:

 • aktualny wypis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące)
 • dokument nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP

Spółka cywilna, indywidualna działalność gospodarcza:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • dokument nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • kserokopia dowodu osobistego właściciela/li (numer PESEL oraz adres zameldowania)

Spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna:

 • aktualny wypis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące)
 • dokument nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP

Spółka cywilna, indywidualna działalność gospodarcza:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • dokument nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • kserokopia dowodu osobistego właściciela/li (numer PESEL oraz adres zameldowania)

Spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna:

 • aktualny wypis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące)
 • dokument nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • dowód nadania numeru płatnika VAT

Spółka cywilna, indywidualna działalność gospodarcza:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • dokument nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • kserokopia dowodu osobistego właściciela/li (numer PESEL oraz adres zameldowania)

Spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna:

 • aktualny wypis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące)
 • dokument nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP

Spółka cywilna, indywidualna działalność gospodarcza:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 • kserokopia dowodu osobistego właściciela/li (numer PESEL oraz adres zameldowania)

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΑΣ ΣΕ
E-MAIL: EXPORT@BIUROMAX.COM.PL rejestracja@biuromax.com.pl

Partner Handlowy rozpoczynający współpracę z nami może ubiegać się o kredyt kupiecki (odroczony termin płatności i limit kredytowy).
O szczegółach poinformują opiekunowie handlowi lub Kierowniczka Działu Handlowego - Agata Banaszek.

Φόρμα εγγραφής

Θέλω να γίνω πελάτης της Biuromax

Βασικοί κανόνες

Όλες οι προσφορές τιμών ισχύουν μόνο την ημέρα αποστολής τους. Όλες οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ.
Zamówienia można składać w sklepie internetowym albo u opiekunów handlowych (mail, tel., gg, skype).
Zamówienia realizujemy tego samego dnia o ile zostaną zatwierdzone do 15:00, zamówienia złożone po 15:00 wysyłamy następnego dnia roboczego.
UPS - σε όλη τη χώρα
 • Global Express - na terenie Warszawy. Zamówienia zatwierdzone do 9:30 wysyłamy o 10:30, zamówienia zatwierdzone do 12:30 wysyłamy o 13:30. Dostawa zwykle tego samego dnia.
Προσθέτουμε το κόστος μεταφοράς σε κάθε παραγγελία που αποστέλλεται, ανάλογα με την αξία και το βάρος της παραγγελίας. Λεπτομερείς πληροφορίες διατίθενται από αντιπροσώπους πωλήσεων
Do każdego zamówienia poniżej 200zł netto naliczamy opłatę manipulacyjną w wysokości 10zł netto, niezależnie od ilości zamówień złożonych jednego dnia.
Zamówienia na towary nie będące w regularnej ofercie muszą być składane pisemnie. Towary te nie podlegają zwrotom.

Zgłoszenia reklamacji bądź zwrotów można dokonać poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres: reklamacje.zwroty@biuromax.com.pl albo faksem na numer: 22 735 44 90

Η φόρμα καταγγελίας μπορεί να συμπληρωθεί www.biuromax.com.pl/wspolpraca/formularz/ διαδικτυακά ή να ληφθεί από τον ιστότοπο.

Όλες οι προσφορές τιμών ισχύουν μόνο την ημέρα αποστολής τους. Όλες οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ.
Zamówienia można składać w sklepie internetowym albo u opiekunów handlowych (mail, tel., gg, skype).
Zamówienia realizujemy tego samego dnia o ile zostaną zatwierdzone do 15:00, zamówienia złożone po 15:00 wysyłamy następnego dnia roboczego.
Προσθέτουμε το κόστος μεταφοράς σε κάθε παραγγελία που αποστέλλεται, ανάλογα με την αξία και το βάρος της παραγγελίας. Λεπτομερείς πληροφορίες διατίθενται από αντιπροσώπους πωλήσεων
Zamówienia na towary nie będące w regularnej ofercie muszą być składane pisemnie. Towary te nie podlegają zwrotom.

Zgłoszenia reklamacji bądź zwrotów można dokonać poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres: reklamacje.zwroty@biuromax.com.pl albo faksem na numer: 22 735 44 90

Η φόρμα καταγγελίας μπορεί να συμπληρωθεί www.biuromax.com.pl/wspolpraca/formularz/ διαδικτυακά ή να ληφθεί από τον ιστότοπο.

Όλες οι προσφορές τιμών ισχύουν μόνο την ημέρα αποστολής τους. Όλες οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ.
Οι παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή με αντιπροσώπους πωλήσεων (email, τηλέφωνο, skype). Εκτελούμε παραγγελίες την ίδια ημέρα, αρκεί να εγκριθούν έως τις 15:00, οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται μετά τις 15:00 αποστέλλονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
UPS - σε όλη τη χώρα
Προσθέτουμε το κόστος μεταφοράς σε κάθε παραγγελία που αποστέλλεται, ανάλογα με την αξία και το βάρος της παραγγελίας. Λεπτομερείς πληροφορίες διατίθενται από αντιπροσώπους πωλήσεων

Καταγγελίες ή επιστροφές μπορούν να υποβληθούν στέλνοντας την συμπληρωμένη φόρμα στο e-mail: reklamacje.zwroty@biuromax.com.pl ή με φαξ στον αριθμό: 22 735 44 90

Η φόρμα καταγγελίας μπορεί να συμπληρωθεί διαδικτυακά ή να ληφθεί από τον ιστότοπο. https://www.biuromax.com.pl/gr/synergasia/
Η αποστολή της αίτησης σημαίνει αποδοχή των κανονισμών καταγγελίας και επιστροφής

Όλες οι προσφορές τιμών ισχύουν μόνο την ημέρα αποστολής τους. Όλες οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ.
Orders can be placed in the online store or at sales representatives (e-mail, telephone, gg, skype). We process orders on the same day as long as they are approved by 3:00 pm, orders placed after 3:00 pm are shipped the next working day.
We add the shipping cost to each order shipped, depending on the value and weight of the order. Detailed information is available from sales representatives
Complaints or returns can be submitted by sending the completed form to the e-mail: reklamacje.zwroty@biuromax.com.pl or by fax to the number: 00 48 22 735 44 90 The complaint form can be completed online or downloaded from the website.
Όλες οι προσφορές τιμών ισχύουν μόνο την ημέρα αποστολής τους. Όλες οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ.
Zamówienia można składać w sklepie internetowym albo u opiekunów handlowych (mail, tel., gg, skype).
Zamówienia realizujemy tego samego dnia o ile zostaną zatwierdzone do 15:00, zamówienia złożone po 15:00 wysyłamy następnego dnia roboczego.

Zgłoszenia reklamacji bądź zwrotów można dokonać poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres: reklamacje.zwroty@biuromax.com.pl albo faksem na numer: 22 735 44 90

Η φόρμα καταγγελίας μπορεί να συμπληρωθεί www.biuromax.com.pl/wspolpraca/formularz/ διαδικτυακά ή να ληφθεί από τον ιστότοπο.

 Εγγραφείτε στο Νewsletter μας

Συμφωνώ να λαμβάνω ηλεκτρονικά στο e- mail που παρέχεται από εμένα εμπορικές πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 1 του νόμου της 18ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την BIUROMAX Sp. z o.o

elGreek