O firmie

Biuromax

Jesteśmy jedynym w Polsce dystrybutorem surowców do regeneracji wielu największych producentów na świecie.  W swojej ofercie posiadamy oryginalne i alternatywne materiały eksploatacyjne do kopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz surowce i komponenty do regeneracji kartridży laserowych i atramentowych. Nasze produkty oferujemy do dalszej odsprzedaży klientom w kraju i za granicą.

Dynamiczny rozwój zawdzięczamy współpracy z wyselekcjonowanymi producentami, szybkiej reakcji na zmieniający się rynek i pojawiające nowości oraz elastyczności we współpracy.  Sukces zawdzięczamy również zaufaniu, którym darzą nas klienci i ciągłemu podnoszeniu standardów obsługi. Za wszystkim stoi nasz zespół profesjonalistów - doskonałych ludzi odpowiadających na potrzeby klienta.

Klientom od zawsze oferujemy wiele rozwiązań alternatywnych, aby ich oferta była atrakcyjna i konkurencyjna. Wspieramy ich i nie konkurujemy z nimi - nie obsługujemy klientów ostatecznych, nie bierzemy udziału w przetargach.

ETIRA

2012 - Biuromax został przyjęty do grona organizacji ETIRA (European Toner & Inkjet Remanufacturers Association). Jest to utworzone w 2003 roku stowarzyszenie, które reprezentuje interesy firm regenerujących kartridże do drukarek atramentowych i laserowych z obszaru Unii Europejskiej. ETIRA oferuje wiele usług na rzecz swoich członków, a jej głównym zadaniem jest kreowanie wizerunku kartridża regenerowanego jako pełnoprawnego towaru. Pracuje również nad tematami takimi jak: jakość, standaryzacja, regulacje oraz porady prawne, a także skutecznie zarządza kodeksem postępowania w regeneracji i posługuje się wspólnym zastrzeżonym znakiem, którym posługiwać się mogą firmy członkowskie przestrzegające tego kodeksu. Jest organizacją non-profit, z siedzibą w Brukseli oraz Urzędem Sekretarza Generalnego w Bredzie (Holandia).

KIGEiT

2008 - Biuromax należy do KIGEiT (Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji). KIGEiT jest organizacją not-for-profit zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się między innymi produkcją, handlem, usługami w zakresie lub na rzecz elektroniki i telekomunikacji. Główne zadania KIGEiT:

 • Reprezentowanie i obrona interesów gospodarczych członków Izby poprzez:
  • Współpracę z Ministerstwami, urzędami i instytucjami
  • Prowadzenie prac, przygotowanie opinii, analiz o charakterze naukowym
  • Ustanowienie ekspertów i rzeczoznawców izby
  • Inicjowanie i wspieranie udziału członków Izby w programach rozwojowych Unii Europejskiej,
 • Monitoring rynku elektronicznego - wykonywane są analizy i ekspertyzy techniczne, marketingowe i ekonomiczne na potrzeby członków Izby.
 • Polityka celna dla sektora elektroniki.

Nasze certyfikaty