Pomoc zdalna

Pobierz oprogramowanie

Zapewne zostałeś pokierowany na tę stronę przez przedstawiciela Biuromax. Możesz udzielić chwilowego dostępu przedstawicielowi Biuromax do ekranu swojego komputera, aby mógł Ci udzielić zdalnego wsparcia dotyczącego np. sklepu internetowego, strony WWW, etc.

Biuromax używa oprogramowania TeamViewer, aby świadczyć pomoc zdalną.

Pokaż pulpit swojego komputera

Po uruchomieniu pobranej aplikacji, podaj przedstawicielowi Biuromax wyświetlane ID i hasło (tymczasowe), aby mógł zobaczyć ekran Twojego komputera i udzielić Ci pomocy zdalnej.

Przykładowy ID komputera: 133 133 433

Przykładowe hasło: 3297

Po przekazaniu ID i hasła, czekaj aż przedstawiciel uzyska połączenie z Twoim komputerem.

Twoja prywatność

Przedstawiciel będzie widział pulpit Twojego komputera oraz może nim sterować, aby móc udzielić pomocy zdalnej.

Po zamknięciu aplikacji (lub zmianie hasła tymczasowego) zdalny dostęp nie będzie możliwy, aż do ponownego uruchomienia aplikacji i przekazaniu nowego hasła.

ID komputera jest trwałe i może zostać zachowane przez przedstawiciela, celem skrócenia czasu nawiązywania połączenia zdalnego.