Klauzula informacyjna
dla kandydatów do pracy

 1. Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Biuromax Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu 156 a, 05–532 Baniocha (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 2. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Biuromax Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu 156 a, 05–532 Baniocha danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
 3. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rodo@biuromax.com.pl
 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim został określony w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 6. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku.
 8. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT, agencjom pracy tymczasowej (jeżeli podejmiemy wspólną decyzję o zatrudnieniu za jej pośrednictwem). Dane osobowe będą mogły zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić nam reakcję na przesłaną aplikację.

Klauzula informacyjna
dla klientów

Ze względu na wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Biuromax Sp. z o.o. pragnie poinformować Państwa o kluczowych zagadnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Biuromax Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu 156 a, 05–532 Baniocha
 2. Wszelkie dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z obecną współpracą, podtrzymaniem wzajemnych relacji lub chęcią nawiązania współpracy w przyszłości. Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi:
  1. Obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na nas obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych;
  2. Zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w sytuacji kiedy nawiązaliśmy współpracę, przetwarzanie Państwa danych jest potrzebne do zawarcia umowy, jej realizacji oraz wzajemnych rozliczeń,
  3. Prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w sytuacji kiedy zakończymy współpracę pewne informacje będziemy przechowywać w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, obrony, dochodzenia wzajemnych roszczeń
  4. Przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  5. Rozpatrywanie oraz obsługa składanych reklamacji dotyczących usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  6. Cele statystyczne i archiwizacyjne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)W zależności od udzielonej zgody w celach:
   1. Marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   2. Wysyłania informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Biuromax Sp. z o.o. którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)  w celu realizacji usług. Dodatkowo Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione pomiotom, które na podstawie przepisów prawa są uprawnione do uzyskania dostępu do Państwa danych.
 4. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 6. W pewnych sytuacjach (opisanych powyżej) przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. Każdorazowo posiadają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie powoduje, że przetwarzanie, które prowadziliśmy do tej pory przestaje być dopuszczalne/legalne.
 7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez:
  • okres czasu jaki wynika z obowiązujących przepisów prawa
  • lub do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać)
  • w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu (tj. maksymalnie 10 lat)
 9. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa (przy okazji zawieranych umów) lub z powszechnie dostępnych źródeł jak rejestry przedsiębiorców: CEIDG czy KRS. Zakres danych jakie pozyskaliśmy w ten sposób to: nazwa firmy, podstawowe dane adresowe i kontaktowe, przedmiot prowadzonej działalności.
 10. Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych sytuacjach brak podania danych może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy i prowadzenie współpracy.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otr zymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od BIUROMAX Sp. z o.o..

pl_PLPolish
en_GBEnglish fr_FRFrench pl_PLPolish