Rečnik

 • Air bag/Vazdušne kese- pakovanje naduvano komprimovanim vazduhom garantuje zaštitu toner kasete u prevozu.
 • OPC bubanj (OPC drum, Organic Photo Conductor drum) drum – centralni element većine laserskih tonera. Oštećenja OPC bubnja su najčešće mehaničke vrste koje nastaju na primer zbog habanja u kontaktu s drugim elementima, posebno sa cistama (wiper blade).  
  Pojedinačni slojevi su: 
  • od UCL (Undercoat Laser): sloj služi kao lepak podloga za foto-poluvodiči sloj. 
  • od CGL (Charge Generation Layer): ovo je tanki sloj poluvodiča omogućuje stvaranje i protok električnih naboja.
  • by CTL (Charge Transport Layer): transparentni zaštitni sloj, koji prenosi lasersko svetlo do CGL.

 • Čip- – je minijaturna pločica od keramike koja računa broj odštampanih kopija
 • Developer roller–  deluje kao magnetni valjak, upotrebljavan uz dvokomponentne tonere 
 • Кorona- Primary charge roller (PCR)– elektrostatički puni površinu OPC bubnja. Nakon čišćenja OPC bubanj približava se elektrodi i ciklus počinje ponovo.
 • Fuser Fixing Film– film za fiksiranje valjka 
 • Čistač bubnja (wiper blade) –brise sa površine bubnja ostatke tonera koji se zatim prikupljaju u posebnom kontejneru (waste bin) 
 • Čistač valjka (doctor blade) – nalazi se između kontejnera sa tonerom i magnetnog valjka. Od njega zavisi koja količina tonera će biti data na magnetni valjak. 
 • Obloga magnetnog valjka – deo magnetnog valjaka koji je najčešće izloženo šteti. Zamena obloge poboljšava kvalitet štampe.
 • Zaštitna traka (Seal) – je zaštita korišćena tamo gde nema mehaničke zaštite. Traka ima sloj lepka i traku koja se uklanja pre stavljanja tonera u štampač.
 • Sredstvo za čišćenje (spoljne i unutrašnje)  – koristi se za čišćenje glave inkđet kertriđa.
 • puder za OPC valjak- koristi se za OPC valjak, njegov zadatak je smanjenje trenja između brisača i OPC valjka.
 • Kontaktna mast – obezbeđuje odličnu predvidljivost električne energije i štiti kontakte od oksidacije. kontakte. Mast  se preporučuje za podmazivanje kontaktnih spojnih mesta kertridža .
 • Sintetička mast – smanjuje trenje u svim mehanizmima. Odlično podmazuje plastiku jer ne dolazi do hemijske reakcije.
 • Šubler -  ručni merni alat za razna precizna merenja spoljnih i unutrašnjih gabarita  
 • Toner- hemijska supstanca u prahu za bojenje korišćena za laserske štampače i kopir aparate.
 • Magnetni valjak- stvara magnetno polje koje pridržava toner na površini valjka.