baner Strategia Circural Economy

 

Strategia CIRCULAR ECONOMY, czyli Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) zakłada przejście od modelu linearnego do modelu cyrkularnego, w którym odpady stają się surowcem. Na wdrażanie tej strategii decyduje się coraz więcej innowacyjnych przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swoją efektywność, a zmniejszyć marnotrawstwo zasobów i oddziaływanie na środowisko.

Wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym wzmacnia pozycję firm i przedsiębiorstw zabiegających o ekologiczne oraz etyczne praktyki biznesowe. Biuromax od lat angażuje się w tworzenie innowacji i rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Dbanie o środowisko naturalne to nasz obowiązek i odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń.

Idea CIRCULAR ECONOMY

Ideą CIRCULAR ECONOMY jest dążenie do maksymalnego wykorzystania każdego dostępnego zasobu, surowca czy materiału. Bezpiecznego dla środowiska i człowieka. To odejście od dotychczasowego modelu linearnego (linear economy), opartego na schemacie „pozyskaj – wyprodukuj – użyj – wyrzuć”, do modelu cyrkularnego, w którym odpady stają się surowcem w kolejnym cyklu produkcyjnym “wyprodukuj – użyj – wykorzystaj ponownie”. 

W gospodarce o obiegu zamkniętym wartość produktów i materiałów jest utrzymywana jak najdłużej, by w efekcie ograniczyć wytwarzanie odpadów do niezbędnego minimum: surowce są ponownie wprowadzane do obiegu, a nawet  przechodzą z jednej gałęzi przemysłu do drugiej.

Model strategii CE zmniejsza do minimum wykorzystanie zasobów nieodnawialnych, czyli takich surowców, których dostępność jest niewielka lub zanika. Natomiast zwiększa maksymalne wykorzystanie produktów i materiałów wcześniej używanych. 

 

Circular Economy w przedsiębiorstwie

Wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym wzmacnia pozycję firm i przedsiębiorstw zabiegających o ekologiczne oraz etyczne praktyki biznesowe.

Strategia CE wpisuje się w filozofię oraz metodykę pracy Biuromax. Przez wiele lat mocno promowaliśmy produkty przeznaczone do regeneracji kartridży drukarkowych i pod tym kątem dostosowaliśmy nasze produktowe portfolio. Dodatkowo wspieramy firmy zaangażowane w ideę CIRCULAR ECONOMY. Uczestniczymy w inicjatywach na rzecz interesów kluczowych podmiotów naszej branży, między innymi dlatego dołączyliśmy do ETIRA, stowarzyszenia lobbującego na rzecz produktów regenerowanych.

 

Korzyści wdrożenia CIRCULAR ECONOMY w Biuromax

Strategia CIRCULAR ECONOMY stanowi urzeczywistnienie założeń Biuromax, wzmacnia poczucie misji związanej z pełnioną przez nas działalnością oraz podkreśla wyróżniki firmy na tle rynkowej konkurencji. Z biznesowego punktu widzenia umożliwia dotarcie do nowych klientów, zwłaszcza tych, którzy troszczą się o środowisko.

Wdrożenie idei CE w niepewnych czasach oznacza więcej biznesowych szans. Dzięki temu firmy stają się bardziej konkurencyjne, kładąc podwaliny pod stworzenie silnej wspólnoty gospodarczej. Dodatkowo Unia Europejska nakłada na sektory publiczne obowiązek uwzględniania produktów pochodzących z recyklingu w przetargach publicznych. 

Naszym głównym celem jest rozwijanie świadomości wśród użytkowników sprzętu drukującego, że produkt regenerowany to produkt jakościowy i jednocześnie przyjazny dla środowiska. Na koniec skorzystamy z tego wszyscy: nasza planeta i my jako jej “użytkownicy”.

 

 Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otr zymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od BIUROMAX Sp. z o.o..

pl_PLPolish
en_GBEnglish fr_FRFrench pl_PLPolish