KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Ze względu na wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Biuromax Sp. z o.o. pragnie poinformować Państwa o kluczowych zagadnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Biuromax Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu 156 a, 05–532 Baniocha
 2. Wszelkie dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z obecną współpracą, podtrzymaniem wzajemnych relacji lub chęcią nawiązania współpracy w przyszłości. Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi:
  1. Obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na nas obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych;
  2. Zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w sytuacji kiedy nawiązaliśmy współpracę, przetwarzanie Państwa danych jest potrzebne do zawarcia umowy, jej realizacji oraz wzajemnych rozliczeń,
  3. Prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w sytuacji kiedy zakończymy współpracę pewne informacje będziemy przechowywać w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, obrony, dochodzenia wzajemnych roszczeń
  4. Przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  5. Rozpatrywanie oraz obsługa składanych reklamacji dotyczących usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  6. Cele statystyczne i archiwizacyjne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)W zależności od udzielonej zgody w celach:
   1. Marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   2. Wysyłania informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Biuromax Sp. z o.o. którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)  w celu realizacji usług. Dodatkowo Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione pomiotom, które na podstawie przepisów prawa są uprawnione do uzyskania dostępu do Państwa danych.
 4. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 6. W pewnych sytuacjach (opisanych powyżej) przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. Każdorazowo posiadają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie powoduje, że przetwarzanie, które prowadziliśmy do tej pory przestaje być dopuszczalne/legalne.
 7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez:
  1. okres czasu jaki wynika z obowiązujących przepisów prawa
  2. lub do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać)
  3. w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu (tj. maksymalnie 10 lat)
 9. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa (przy okazji zawieranych umów) lub z powszechnie dostępnych źródeł jak rejestry przedsiębiorców: CEIDG czy KRS. Zakres danych jakie pozyskaliśmy w ten sposób to: nazwa firmy, podstawowe dane adresowe i kontaktowe, przedmiot prowadzonej działalności.
 10. Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych sytuacjach brak podania danych może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy i prowadzenie współpracy.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.