Słownik produktów

 • AIR BAG

  profesjonalne opakowanie ochronne, przede wszystkim dla kartridży i kaset z tonerem. Dzięki wypełnionym powietrzem ściankom zapewnia bezpieczeństwo transportowanym materiałom.

 • BĘBEN ŚWIATŁOCZUŁY (OPC DRUM)

  element, który przenosi toner z zespołu wywoływania na papier w laserowej drukarce/kopiarce mono, lub na pas transferowy w drukarce/kopiarce kolorowej.

 • CHIP

  układ elektroniczny, który przekazuje informacje o stanie części eksploatacyjnych w urządzeniu drukującym/kopiującym, np. tonera, zespołu bębna, zespołu wywoływania, itp. Chipy zliczają również ilości wydruków/kopii w celu poinformowania użytkownika urządzenia o kończącej się żywotności tonerów, bębnów, developing unitów, itp.

 • Części zamienne, serwisowe (spare, service parts)

  np. rolki, osie, odrywacze, filtry, zawiasy, dźwignie, sprężyny, wentylatory, czujniki, grzałki, czujniki temperatury, płyty elektroniczne, sprzęgła, silniki, paski, prowadnice oraz inne części, z których zbudowane są urządzenia drukujące.

 • Folia utrwalająca (fuser fixing film)

  kluczowy element zespołu utrwalającego w urządzeniu laserowym. Jest zamontowana w zespole grzejnym, bezpośrednio współpracuje z nośnikiem obrazu (papierem, folią kserograficzną). Folia utrwalająca jest elementem odpowiedzialnym za prawidłowe utrwalenie tonera na nośniku na ostatnim etapie procesu drukowania/kopiowania.

 • Koła zębate (gears)

  części stosowane w urządzeniach drukujących w celu realizacji napędu głównych podzespołów w urządzeniach drukujących/kopiujących.

 • Listwa czyszcząca bębna (drum cleanig blade)

  oczyszcza powierzchnię bębna światłoczułego z tonera, który pozostaje na bębnie po przeniesieniu obrazu na nośnik druku/pas transferowy podczas procesu drukowania.

 • Listwa czyszcząca pasa transferowego (transfer belt cleanig blade)

  oczyszcza powierzchnię pasa transferowego z pozostałości tonera, które pozostają na pasie po przeniesieniu obrazu na nośnik druku.

 • Łożyska, tuleje, panewki (bearings, bushings)

  są stosowane przede wszystkim w podzespołach i częściach, w których występuje ruch obrotowy elementów składowych, czyli np. w zespołach utrwalania, developing unitach, zespołach bębna, rolkach ładujących, transferowych, prowadzących papier, itp. Rolą łożysk, tulei i panewek jest podtrzymywanie innych części oraz umożliwienie im wykonywania ruchu obrotowego przy jak najmniejszym oporze.

 • Osłonka wałka magnetycznego (magnetic roller sleeve)

  metalowa tuleja (rurka) stanowiąca zewnętrzną warstwę wałka magnetycznego, za pośrednictwem której toner jest przenoszony na powierzchnię bębna światłoczułego. Wewnątrz osłonki wałka magnetycznego znajduje się magnetyczny rdzeń, który w przypadku montażu nowej osłonki wałka magnetycznego jest do niej przekładany z dotychczasowej.

 • Pas transferowy (transfer belt film)

  najważniejsza część zespołu pasa transferowego. Jego zadaniem jest przenoszenie tonera z powierzchni bębna światłoczułego na nośnik wydruku (papier, folię kserograficzną, etc.). Pasy transferowe mają zastosowanie przede wszystkim, w kolorowych urządzeniach drukujących/kopiujących.

 • Plomba (seal)

  element używany do zabezpieczenia tonera w kasetach z tonerem. Oddziela zbiornik z tonerem od wałka magnetycznego, zapobiega wysypywaniu się tonera podczas transportu. Usuwana jest z kasety z tonerem przed jej użyciem w drukarce.

 • Rolki zespołu pobierania i separacji papieru (pick-up, feed, separation rollers)

  odpowiadają za pobieranie i wyprowadzanie papieru z podajnika papieru (kaseta na papier, magazyn papieru, podajnik boczny) urządzenia drukującego. Rolki o funkcji separującej - zapobiegają pobraniu więcej niż jednego arkusza nośnika z podajnika papieru (kaseta na papier, magazyn papieru, podajnik boczny).

 • Taśma czyszcząca zespołu utrwalania (fuser cleaning web)

  element stosowany w zespołach utrwalania. Służy do oczyszczania powierzchni wałka grzejnego z tonera, który przywiera do jego powierzchni podczas procesu utrwalania obrazu.

 • Toner

  proszek, który jest mieszanką polimerów, pigmentów, żywic oraz substancji dodatkowych. Cząstki tonerów mają bardzo małe średnice, określane w mikrometrach. Tonery do urządzeń laserowych występują w czterech kolorach: black, cyan, magenta, yellow. Tonery występują jako produkty gotowe, dedykowane do konkretnych modeli drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz kopiarek (tuby, kartridże, kasety, etc.), lub tonery przeznaczone do regeneracji, w opakowaniach zbiorczych (butelki, worki, beczki).

 • Tusz pigmentowy (pigment ink)

  przeznaczony do drukarek ze stałą głowicą drukującą, które zapewniają dużą szybkość, wysoką jakość i wydajność druku oraz oszczędność.

 • Wałek dociskowy, dolny (pressure, lower roller)

  kluczowy element zespołu utrwalającego w urządzeniach laserowych. Bezpośrednio współpracuje z nośnikiem obrazu (papierem, folią kserograficzną). Wałek dociskowy jest elementem odpowiedzialnym za prawidłowe utrwalenie tonera na nośniku obrazu na ostatnim etapie procesu drukowania/kopiowania. Odpowiedzialny jest za wytworzenie odpowiedniego docisku z wałkiem grzejnym lub folią utrwalającą, koniecznego do prawidłowego utrwalenia tonera na nośniku.

 • Rolka ładująca PCR (Primary Charge Roller)

  element składowy zespołu bębna; w niektórych urządzeniach występuje jako oddzielna część. Rolka ładująca obraca się jednocześnie z bębnem światłoczułym, powodując ładowanie powierzchni bębna, zazwyczaj ładunkiem ujemnym.

 • Wałek magnetyczny (Developer/Magnetic roller)

  kluczowy element zespołu wywoływania. Przenosi toner z zespołu wywoływania na powierzchnię bębna światłoczułego, pełniąc w ten sposób istotną rolę w procesie drukowania/kopiowania.

 • Zabezpieczenie transportowe (Transport cover)

  elementy ochronne, osłony, pokrywy, które chronią części urządzeń drukujących przed uszkodzeniami mechanicznymi, transportowymi. Zabezpieczenia transportowe używane są przede wszystkim do ochrony bębnów światłoczułych, wałków magnetycznych, kaset i kartridży z tonerem, zespołów bębna światłoczułego zespołów wywoływania, itp.

 • Zbiornik na zużyty toner (Waste box; Waste bottle)

  w zbiorniku gromadzi się toner, który został zebrany z powierzchni bębna światłoczułego po procesie drukowania/kopiowania. Toner zebrany w zbiorniku nie nadaje się do ponownego użycia.

 • Zespół bębna światłoczułego (drum unit)

  podzespół składający się z bębna światłoczułego, rolki ładującej PCR, listwy czyszczącej oraz zbiornika na toner resztkowy. W zespole bębna zachodzą procesy umożliwiające i warunkujące powstawanie obrazu na nośniku.