SLOVNÍČEK PRODUKTŮ

 • Tonera

  prášek, který je obvykle směsí polymerů, pigmentů, pryskyřic a dalších látek. Částice toneru mají velmi malý průměr, který se udává v mikrometrech. Tonerové kazety pro laserové stroje jsou k dispozici ve čtyřech barvách: černá, azurová, purpurová, žlutá. Tonery jsou k dispozici jako hotové výrobky určené pro konkrétní modely tiskáren, multifunkčních zařízení a kopírek (tuby, kazety atd.) nebo tonery určené k repasování, ve volně ložených baleních (lahve, sáčky, sudy). 

 • OPC válec (OPC DRUM)

  součást, která přenáší toner z vyvolávací jednotky na papír v černobílé laserové tiskárně/kopírce nebo na přenosový pás v barevné tiskárně/kopírce. 

 • Koronový drát (Charge corona)

  součást jednotky bubnu; v některých zařízeních existuje jako samostatná část. Hlavní součástí nabíjecí koruny je nabíjecí drát. Nábojová korona nabíjí povrch bubnu na jednotný záporný potenciál 

 • Fólie přenosového pásu (Transfer belt film)

  Nejdůležitější část jednotky přenosového pásu.  Jejím úkolem je přenášet toner z povrchu OPC bubnu na tiskové médium (papír, xerografickou fólii atd.). Přenosové pásy se používají především v barevných tiskových/kopírovacích zařízeních. 

 • Magnetický (developer) válce (Developer roller (Magnetic roller)

  Nejdůležitější součást vyvolávací jednotky. Přenáší toner z vyvolávací jednotky na povrch fotoválce a hraje důležitou roli v procesu tisku/kopírování. 

 • Objímka vyvolávacího/magnetického válce (Developer/Magnetic roller sleeve)

  kovové pouzdro, které je vnějším pláštěm vyvolávacího válce, pomocí něhož se toner přenáší na povrch OPC bubnu. Uvnitř pouzdra vyvolávacího válce se nachází magnetické jádro, které se v případě montáže nového pouzdra vyvolávacího válce přeinstaluje z předchozího.  

 • Fixační válec horní, horní válec, Fixační válec dolní (Heating roller, upper roller, fuser roller)

  jedna z nejdůležitějších součástí zapékací jednotky v laserových zařízeních. Přímo spolupracuje s obrazovými médii (papír, xerografická fólie). Ohřívací válec je součástí odpovědnou za správnou fixaci toneru na obrazovém médiu v poslední fázi tiskového/kopírovacího procesu. 

 • Cistícího pásu fixační jednotky (Fuser cleaning web)

  součást používaná v zapékacích jednotkách. Slouží k čištění povrchu ohřívacího válce od toneru, který na jeho povrchu ulpívá během procesu vypalování toneru. 

 • Odpadní nádobka (WASTE BOX)

  schránka shromažďuje zbytky toneru, které byly seškrábnuty z povrchu OPC bubnu po ukončení tisku/kopírování. Toner shromážděný v nádobě není možné znovu použít. 

 • Čip (chip)

  elektronický systém, který přenáší informace o stavu spotřebních dílů v tiskovém/kopírovacím zařízení, např. toneru, bubnové jednotky, vyvolávací jednotky atd. Čipy také počítají počet výtisků/kopií, aby informovaly uživatele zařízení o konci životnosti tonerů, bubnů, vyvolávacích jednotek atd. 

 • Ozubená kola (GEARS)

  Hnací díly používané v tiskových zařízeních k přenosu pohonu z motorů na hlavní součásti tiskových/kopírovacích zařízení. 

 • Přepravní kryt (Transport cover)

  Ochranné prvky, kryty, které chrání části tiskových zařízení před mechanickým a přepravním poškozením. Ochranné kryty se používají především k ochraně OPC bubnů, vyvolávacích válců, tonerových kazet, bubnových jednotek, vyvolávacích jednotek atd. 

 • Válcová jednotka (Drum unit)

  hlavní součást sestávající z bubnu OPC, nabíjecího válce PCR, čisticího nože bubnu a nádoby na použitý toner. V bubnové jednotce probíhají procesy, které umožňují vytvoření obrazu na médiu. 

 • PCR - nabíjecí válec (primary charge roller)

  součást bubnové jednotky; v některých zařízeních existuje jako samostatná součást. Nabíjecí válec se otáčí současně s bubnem OPC a nabíjí povrch bubnu na jednotný záporný potenciál.  

 • Stěrka optického ( OPC) válce (Wiper blade)

  z povrchu bubnu OPC seškrabuje zbytky toneru, které na něm zůstaly, aniž by se během tisku přenesly na tiskové médium/přenosový pás. 

 • Stěrka přenosového pásu (Transfer belt cleaning blade)

  z povrchu přenosového pásu seškrábne zbytky toneru, které na něm zůstaly, aniž by se během tisku přenesly na tiskové médium. 

 • PŘÍTLAČNÝ VÁLEC

  nedílná součást zapékací jednotky ve spodní části. Vyvíjí tlak na horní součást. 

 • Regulační stěrka magnetického válce (Doctor blade)

  se nachází v místě kontaktu mezi zásobníkem toneru a magnetickým/vyvolávacím válcem. Je zodpovědná za množství toneru přiváděného na magnetický/vyvolávací válec a jeho rovnoměrné rozložení na magnetickém/vyvolávacím válci. 

 • Fixační fólie (Fuser fixing film)

  jedna z nejdůležitějších součástí zapékací jednotky v laserovém zařízení. Je instalována v ohřívací jednotce, přímo spolupracuje s obrazovým médiem (papír, xerografická fólie).  

  Fusingová fólie je prvek zodpovědný za správné natavení toneru na médium v poslední fázi tiskového/kopírovacího procesu. 

 • Podávací (pick-up), podávací (feed) a separační (separation) válečky (rollers)

  slouží k nabírání a podávání papíru ze zásobníku papíru (kazety na papír, palubní jednotky, obtokového/manuálního zásobníku) tiskového zařízení. Oddělovací válečky - zabraňují podávání více než jednoho listu média ze zásobníku papíru (kazety na papír, palubní jednotky na papír, obtokového/manuálního zásobníku). 

 • Ložiska, Pouzdro (Bearings, Bushings)

  se používají především v součástech a dílech, ve kterých se součásti otáčejí, tj. v zapékacích jednotkách, vyvolávacích jednotkách, jednotkách bubnu, válečcích PCR, přenosových válečcích, vodicích válečcích papíru atd. Úkolem ložisek je umožnit těmto dílům otáčet se s co nejmenším odporem. 

 • Náhradní díly, servisní díly (Spare parts, service parts)

  např. válce, osy, separační drápy, filtry, závěsy, páky, pružiny, ventilátory, senzory, ohřívače, teplotní čidla, desky plošných spojů, spojky, motory, řemeny, vodítka a další díly, z nichž jsou sestavena tisková zařízení.