ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů 

Zásady ochrany osobních údajů a soubory cookies 

Tato zásada souborů cookies stanoví pravidla společností Biuromax Sp. z o.o. se sídlem v Baniocha pro ukládání a přístup k informacím na uživatelských zařízeních používajících soubory cookies, které slouží k poskytování elektronických služeb požadovaných uživatelem. 

§1 Definice 

 1. Správce – znamená Biuromax Sp. z o.o. se sídlem v Baniocha (05-532), ul. Solec 156 a, který poskytuje služby elektronicky a ukládá a získává přístup k informacím na uživatelských zařízeních. 
 2. Cookies – znamenají IT data, zejména malé textové soubory, zapásne a uložené na zařízeních, prostřednictvím kterých uživatel používá stránky servisu. 
 3. Cookies správce – znamená cookies umístěné správcem, vztahující se k poskytování elektronických služeb správcem prostřednictvím internetové stránky. 
 4. Externí cookies – znamená cookies umístěné partnery správce prostřednictvím webové stránky servisu. 
 5. Servis – znamená webovou stránku, na které správce provozuje internetovou stránku fungující v doméně biuromax.com.pl 
 6. Zařízení – znamená elektronické zařízení, prostřednictvím kterého uživatel získá přístup ke stránkám servisu. 
 7. Uživatel – je subjekt, pro který mohou být poskytovány elektronické služby v souladu s právními předpisy nebo s nimiž může být uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb. 

§2 Druhy použitých cookies 

 1. Cookies používané správcem jsou pro zařízení uživatele bezpečné. Zejména není možné, aby viry nebo jiný nežádoucí software nebo malware vstoupily tímto způsobem do zařízení uživatelů. Tyto soubory umožňují identifikovat software používaný uživatelem a přizpůsobit servis jednotlivým uživatelům. Cookies obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, jejich čas uložení na zařízení a přiřazenou hodnotu. 
 2. Správce používá dva typy souborů cookies: 
  1. Soubory cookies relací: jsou uloženy v zařízení uživatele a zůstávají tam až do konce relace prohlížeče. Uložené informace jsou pak trvale vymazány z paměti zařízení. Tento mechanismus cookies relace neumožňuje stahovat ze zařízení uživatele žádné osobní údaje ani důvěrné informace. 
  2. Trvalé soubory cookies: jsou uloženy na zařízení uživatele a zůstávají tam, dokud nejsou odstraněny. Ukončení relace prohlížeče nebo vypnutí zařízení je neodstraní ze zařízení uživatele. Mechanismus trvalého cookies neumožňuje shromažďování jakýchkoli osobních údajů nebo důvěrných informací ze zařízení uživatele. 
 3. Uživatel má možnost omezit nebo zakázat přístup cookies ke svému zařízení. Pokud použijete tuto možnost, budete moci používat web, s výjimkou funkcí, které svou povahou vyžadují cookies. 

§3 Účely, pro které se cookies používají 

Správce používá vlastní soubory cookies k ověření uživatele v servisu a k zajištění relace uživatele v servisu, zejména k: 

udržování relace uživatele servisu (po přihlášení), díky níž uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce servisu; 

správná konfigurace vybraných funkcí servisu, umožňující zejména ověření pravosti relace prohlížeče; 

optimalizace a zvýšení efektivity služeb poskytovaných správcem; 

  

Správce používá vlastní cookies k implementaci procesů nezbytných pro plnou funkčnost webových stránek servisu, zejména k: 

přizpůsobení obsahu webových stránek servisu podle preferencí uživatele a optimalizovaní používání webových stránek servisu. Tyto soubory vám zejména umožňují rozpoznat základní parametry zařízení uživatele a správně zobrazit web, přizpůsobený jeho individuálním potřebám. 

Správce služby používá externí cookies ke shromažďování obecných a anonymních statistických dat pomocí analytických nástrojů Google Analytics (správce externích cookies: Google Inc. se sídlem v USA). 

§4 Možnosti upřesnění podmínek pro ukládání nebo přístup cookies 

 1. Uživatel může nezávisle a kdykoli změnit nastavení cookies a upřesnit podmínky pro jejich ukládání a přístup cookies k uživatelskému zařízení. Změny nastavení uvedených v předchozí větě může uživatel provést prostřednictvím nastavení webového prohlížeče nebo konfigurací služby. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby blokovaly automatickou manipulaci s cookies v nastavení webového prohlížeče nebo informovaly o každém jejich umístění na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče). 
 2. Níže uvádíme, jak můžete změnit nastavení prohlížeče v oblasti používání souborů cookies: 
  1. Prohlížeč Internet Explorer 
  2. Prohlížeč Mozilla FireFox 
  3. Prohlížeč Chrome 
  4. Prohlížeč Safari 
  5. Prohlížeč Opera 
 3. Uživatel může kdykoli smazat cookies pomocí funkcí dostupných v internetovém prohlížeči, který používá. 
 4. Omezení používání cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách servisu.