PRAVILA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆA

Za pružanje usluga ovaj sajt koristi kolačiĆe u skladu Pravilima kolačića. Možete odrediti uslove skladištenja ili pristupiti kolačićima u vašem pregledaču. Ova pravila uspostavljaju principe čuvanja i pristupa informacijama o uređajima koje koristite za ostvarivanje elektronskih usluga BIUROMAKS Sp. zoo. sa sedištem u Solecu. 

 

§1 DefinicIje

 1. Administrator - – označava Biuromax Sp. z.o.o. sa sedištem u Baniocha-i (05-532) ulica Solec 156A, koji pruža usluge elektronskim putem, skladišti i dobija pristup informacijama na Korisnkovim uređajima. 
 2. Kolačići (Cookies) - označavaju IT podatke, posebno male tekstualne datoteke, sačuvane i čuvane na uređajima preko kojih korisnik koristi web stranicu. 
 3. Administratorski kolačići - označavaju kolačiće koje postavlja administrator, a odnose se na pružanje elektronskih usluga od strane administratora putem web stranice 
 4. Spoljni kolačići - označavaju kolačiće koje su spoljni administratori postavili preko web stranice. 
 5. Web stranica - označava Web lokaciju na kojoj administrator pruža Web servis, koja radi u domenu biuromax.com.pl. 
 6. Uređaj označava uređaj putem kojeg korisnik dobija pristup web stranici 
 7. Korisnik - označava subjekat kome se usluge pružaju elektronskim putem u skladu sa pravilima i zakonskim odredbama ili sa kojima se može zaključiti Ugovor o pružanju elektronskih usluga.. 

 

§2 Vrste korišćenih kolačića

 1. Kolačići koje koristi Administrator sigurni su za korisnikov uređaj. Tačnije, nije moguće da virus ili drugi neželjen ili zlonamerni software na ovaj način uđe u korisnički uređaj. Ove datoteke omogućavaju prepoznavanje softwarea koji Korisnik koristi i prilagođavanje Web servisa svakom korisniku pojedinačno. Kolačići obično sadrže naziv domena kojem pripadaju, vreme njihovog skladištenja na uređaju i dodeljenu vrijednost. 
 2. Na našoj web stranici koristimo sledeće kolačiće: 
  • Kolačići sesije: čuvaju se na korisničkom uređaju i ostaju tamo do kraja pregleda sesije. Sačuvane informacije se trajno brišu iz memorije uređaja. Mehanizam ne dozvoljava da sesijski kolačići preuzimaju lične podatke ili bilo koje poverljive informacije sa korisnikovog uređaja.
  • Trajni kolačići: čuvaju se na korisničkom uređaju i ostaju tamo sve dok ih ne izbrišete. Prekid sesije pregledača ili isključivanje uređaja ne briše ih sa korisnikovog uređaja. Stalni mehanizam za kolačiće ne dozvoljava prikupljanje bilo kakvih ličnih podataka ili bilo kojih poverljivih podataka sa korisnikovog uređaja. 
 3.  Korisnik ima mogućnost da ograniči ili onemogući pristup kolačićima na svom uređaju. Ukoliko izaberete ovu opciju, moći ćete da koristite Web servis, osim funkcija koje po svojoj prirodi zahtevaju kolačiće. 

 

§3 Svrhe u koje se koriste kolačići 

 1. Administrator koristi sopstvene kolačiće za autentifikaciju korisnika na web servisu i obezbeđivanje sesije korisnika na web servisu, naročito za:
  • održavanje seanse korisnika web stranice (nakon prijave), zahvaljujući kojoj korisnik ne mora da ponovo da unosi korisničko ime i lozinku na svaku podstranicu web stranice; 
  • ispravna konfiguracija odabranih funkcija web servisa, omogućavajući naročito proveru autentičnosti sesije pregledača; 
  • optimizaciju i povećanje efikasnosti usluga koje pruža administrator. 
 2. Administrator koristi sopstvene kolačiće za implementaciju procesa potrebnih za potpunu funkcionalnost web stranice, naročito za: 
  • Prilagođavanje sadržaja stranica web servisa potrebama korisnika i optimizovati upotrebu stranica. Konkretno, ove datoteke omogućavaju prepoznavanje osnovnih parametara korisnikovog uređaja i pravilno prikazivanje web stranice, prilagođene njegovim individualnim potrebama.
 3.  Administrator usluge koristi eksterne kolačiće radi prikupljanja opštih i anonimnih statičkih podataka putem analitičkih alata Google Analitics (spoljni administrator kolačića: Google Inc. sa sedištem u SAD-u). 

 

§4 Mogućnosti određivanja uslova za čuvanje ili pristup putem kolačića 

 1. Korisnik može samostalno i u bilo kojem trenutku promeniti podešavanja kolačića, specificirajući uslove za njihovo skladištenje i pristup korisničkom uređaju putem Kolačića. Izmene u navedenim podešavanjima korisnik može izvršiti pomoću podešavanja web pretraživača ili upotrebom konfiguracije usluge. Ova podešavanja se mogu posebno izmeniti na način da blokiraju automatsko rukovanje kolačićima u podešavanjima web pretraživača ili da se obaveštava o svakom njihovom postavljanju na korisnikov uređaj. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima rukovanja kolačićima dostupne su u podešavanjima software-a (web pretraživača).
 2. U nastavku predstavljamo kako možete promeniti postavke pregledača u polju korišćenja kolačića: 
 3. Korisnik može u bilo kojem trenutku izbrisati kolačiće koristeći funkcije dostupne u web pretraživaču koji koristi. 
 4. Ograničavanje upotrebe kolačića može uticati na neke funkcionalnosti dostupne na web stranici web servisa.