PROIZVODI

NUDIMO ŠIROK ASORTIMAN PROIZVODA

Podržavamo vaše poslovanje originalnim i alternativnim potrošnim materijalom za fotokopir uređaje, štampače i višenamenske uređaje, kao i sirovinama i komponentama za preradu laserskih i kertridža za tintu. Proizvodi koje isporučujemo namenjeni su za sopstvenu upotrebu ili preprodaju. 

POŠTUJEMO PRAVA PATENTA

Na tržištu možete pronaći ne samo kertridže koje krše patente, već i kopije komponenti koje krše ova prava (čipovi, zupčanici bubnja, glave za inkjet). Želimo da vas uverimo da naše dobavljače uvek biramo tako da proizvodi koje nudimo ne krše patentna prava. 

USKLAĐENI SMO S UREDBOM REACH

Pored toga, naši proizvodi su registrovani u skladu sa zahtevima uredbe
REACH  od strane namenskih operativnih centara u Evropi. 

ISPORUČUJEMO: