Продукти

ПРЕДЛАГАМЕ
БОГАТ
АСОРТИМЕНТ

Подкрепяме вашият бизнес в областта на оригинални и алтернативни материали за копирни машини, принтери и многофункционални устройства, както и суровини и компоненти за регенерация на лазерни касети и мастилници. 

Продуктите които предлагаме са предназначени за лична употреба, както и за  препродажба. 

 

СТАРАТЕЛНО
ПОДБИРАМЕ
ДОСТАВЧИЦИ

На пазара могат да бъдат намерени не само касети, нарушаващи патентните права, но и копия на компоненти, нарушаващи тези права (чипове, зъбни колела на барабани, мастилени глави). Бихме искали да ви уверим, че винаги избираме доставчиците така, че продуктите които предлагаме, да не нарушават патентните права. 

ОТГОВАРЯМЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА REACH

Допълнително, продуктите, които предлагаме, са регистрирани в съответствие с изискванията на REACH от специализирани ОR в Европа. 

Доставяме: