ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА РЕГИСТРАЦИЯ НА КУПУВАЧА

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Купувачът може да бъде регистриран в системата за продажби на BIUROMAX, ако представи валидни копия на: 

  • Извадка от бизнес регистъра  
  • Валиден ДДС/ЕАН номер 
ПОРЪЧКИ 

Всички поръчки се потвърждават в писмена форма. Поръчката трябва да съдържа основната информация за Купувача, като неговото име, адрес, данъчен номер – съвпадащ с бизнес регистъра и адрес на склада до който продуктите ще бъдат изпратени. 

ЦЕНИ 
  • Всички цени подлежат на промяна без предупреждение и винаги трябва да бъдат потвърдени писмено при заявление на поръчка. 
  • Всички цени, посочени или приети, са без ДДС.  
  • Всички цени, посочени или приети, са ex works SOLEC около ВАРШАВА, освен ако не е уговорено друго в писмена форма. 
ЗАПЛАЩАНЕ 

Условията за продажба на кредит и доставка на стока се договарят индивидуално с търговските представители. Продавачът не носи отговорност пред Купувача за загуба или повреда поради забавяне на доставката на стоките. Ако Купувачът не успее да извърши плащане до датата на падежа, Продавачът има право да спре всякакви неизпълнени доставки. 

ДОСТАВКА 

Всички доставки се базират на ‚следващият ден‘ услуга освен ако не е предварително договорено друго. Продуктите се изпращат с UPS или други признати сухопътни куриерски компании, след договаряне от двете страни, преди стоката да напуснат склада на Продавача. 

ЖАЛБИ 

Ако повредата на стоките e видима на външните картонени кутии при доставката или в случай на загуба на пакет по пътя към Купувача - куриерът трябва да подпише протокол за повреда и неизправност, напр. върху документите за доставка. 
Biuromax Sp. Z o o. не носи отговорност за този вид щети или загуби. Въпреки това Biuromax Sp. Z o o. трябва да бъдe уведомен за повредата в рамките на 1 ден от получаване на стоката. Жалбата няма да бъде валидна, ако не е придружена от референтен номер, издаден от Продавача. При несъответствията при доставката Продавачът трябва да бъде уведомен писмено в рамките на 2 дни от получаването на стоката. При неизправности по фактура, продавачът трябва да бъде уведомен ш рамките на 3 дни от датата на издаването на фактурата. 

 ПРАВА ВЬРХУ ПРОДУКТИТЕ 

Рискът за стоката преминава върху Купувача при доставка в случай на стоки, доставени до Купувача или стоки, доставени до друго място, посочено от Купувача, и в момента на получаване на стока директно от склада на Продавача. Право на собственост върху стоката остава на Продавача, докато Купувачът не регулира изцяло заплащането за всички дължими суми за стоките. 

ВРЬЩАНЕ   

Върнатите стоки няма да бъдат приемани без съгласието на Продавача и валиден референтен номер, издаден от Продавача. Продуктът трябва да бъде получен от Продавача в рамките на 30 дни от датата на издаване на референтния номер. Неоторизирани връщания ще бъдат отказани. Отказаните стоки трябва да бъдат събрани от Купувача в рамките на 30 дни. Отказаните стоки, които не са събрани в рамките на 30 дни, ще бъдат изхвърлени от Продавача. Всички стоки, върнати като дефектни, ще бъдат тествани при получаване от Продавача.