CONDITII GENERALE DE VANZARE

CONDITII GENERALE DE VANZARE

Cumpărătorul poate fi înregistrat în sistemul de vânzări BIUROMAX, dacă prezintă copiile actualizate ale: 

  • Extras de la Curtea de Registratura cu toata reprezentanta societatii 
  • Număr de identificare fiscal 
PLASARE COMENZI 

Toate comenzile verbale trebuie confirmate în scris. 

Comanda trebuie să includă datele de bază ale Cumpărătorului, cum ar fi numele complet, adresa, numărul de TVA - la fel ca în extrasul său de la Curtea de Registratură și adresa completă a depozitului la care sunt expediate bunurile. 

PREȚURI 
  • Toate prețurile pot fi modificate fără notificare și trebuie întotdeauna confirmate în scris în momentul plasării comenzii. 
  • Toate prețurile cotate sau acceptate sunt fără TVA. 
  • Toate prețurile cotate sau acceptate sunt exwork SOLEC lângă VARSOVIA, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris. 
PLATĂ 

Condițiile de vânzare precum creditul și livrarea mărfurilor sunt negociate individual cu Managerii de Export. Vânzătorul nu va fi răspunzător față de Cumpărător pentru nicio pierdere sau daune datorate oricărei întârzieri în livrarea mărfurilor. În cazul în care Cumpărătorul nu efectuează nicio plată la data scadenței, Vânzătorul va avea dreptul să suspende orice livrări restante. 

LIVRARE 

Toate livrările se bazează pe un serviciu în ziua următoare, dacă nu se convine altfel. Bunurile sunt expediate de UPS sau de alte companii de transport autorizate, numite în scris de ambele părți, înainte de eliberarea mărfurilor din depozitul Vânzătorului. 

RECLAMATII 

În cazul în care deteriorarea cutiilor exterioare de carton cu marfa este vizibilă la livrare sau în cazul pierderii unui palet sau cutie în drum spre Cumpărător – curierul trebuie să semneze protocolul de deteriorare de ex. pe conosamentul. Biuromax Sp. z o.o. nu este responsabil pentru acest tip de daune sau pierderi. Cu toate acestea, Biuromax Sp. z o.o. trebuie notificat cu privire la aceasta în termen de 1 zi de la primirea mărfii. O revendicare nu va fi valabilă decât dacă este însoțită de un număr de referință emis de Vânzător. Neconcordanțe de livrare și expedierile scurte trebuie notificate în scris în termen de 2 zile de la primirea mărfii. Toate întrebările referitoare la facturi trebuie notificate în termen de 3 zile de la data facturii. 

TITLUL LA BUNURI 

Riscul mărfurilor trece către Cumpărător la livrare în cazul mărfurilor livrate Cumpărătorului sau bunurilor livrate într-o altă locație specificată de Cumpărător și la momentul ridicării în cazul bunurilor colectate de la sediul Vânzătorului. Titlul și dreptul de proprietate asupra bunurilor rămân în proprietatea Vânzătorului până când Vânzătorul a primit plata integrală pentru toate sumele datorate pentru bunurile furnizate Cumpărătorului. 

RETURURI 

Bunurile returnate nu vor fi acceptate fără autorizarea Vânzătorului și fără un număr de referință valabil emis de Vânzător. Produsul trebuie să fie primit de către Vânzător în termen de 30 de zile de la data emiterii numărului de referință. Retururile neautorizate vor fi refuzate. Bunurile refuzate trebuie ridicate de către Cumpărător în termen de 30 de zile. Bunurile refuzate care nu au fost colectate în termen de 30 de zile vor fi eliminate de către Vânzător. Toate bunurile returnate ca defecte vor fi testate la primire de către Vânzător