ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK 

VEVŐ REGISZTRÁCIÓ 

A Vevő a BIUROMAX értékesítési rendszerébe akkor regisztrálhat, ha bemutatja az alábbi friss dokumentumokat: 

  • Cégbírósági kivonat a cég kéviseletéről 
  • Adószám 
MEGRENDELÉS 

Minden szóbeli megrendelést írásban kell visszaigazolni. A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vevő alapvető adatait, így teljes nevét, címét, adószámát – a Cégbírósági kivonatban szereplővel megegyezően, valamint az áru kiszállítása szerinti raktár teljes címét. 

ÁRAK 
  • Valamennyi ár előzetes értesítés nélkül változhat, melyet a megrendelés leadásakor mindig írásban meg kell erősíteni. 
  • A feltüntetett vagy elfogadott árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
  • Minden feltüntetett vagy elfogadott ár a (exworks) SOLEC árképzése szállítási díj nélkül, Varsó közelében, kivéve, ha írásban másként állapodnak meg. 
FIZETÉS 

Az értékesítési feltételek, mint a hitelkeret és az áruk szállítása egyedileg kerülnek egyeztetésre az exportmenedzserekkel. Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevő felé az áru késedelmes kézbesítéséből eredő veszteségért vagy kárért. Ha a Vevő az esedékesség napján nem fizet, az Eladó jogosult a még hátralévő szállításokat felfüggeszteni/ visszatartani. 

SZÁLLÍTÁS 

Eltérő megállapodás hiányában minden szállítás másnapi szolgáltatáson alapul (export értékesítés eltérhet). Az árukat a UPS vagy a mindkét fél által írásban megnevezett más elismert fuvarozó cég szállítja ki, mielőtt az árut kiadják az eladó raktárából. 

PANASZ 

Ha kiszállításkor az áruval együtt lévő gyűjtő kartondobozokon sérülés látható, vagy a Vevőhöz vezető úton lévő raklap, doboz elvesztése esetén – a futárnak alá kell írnia a sérülési jegyzőkönyvet pl. a fuvarlevélen. Biuromax Sp. z o.o. nem vállal felelősséget az ilyen jellegű károkért vagy veszteségekért. Azonban a Biuromax Sp. z o.o. erről az áru átvételétől számított 1 napon belül értesíteni kell. A reklamáció csak az Eladó által kiadott hivatkozási számmal együtt érvényes. Szállítási eltéréseket, rövid szállításokat az áru átvételétől számított 2 napon belül írásban jelezni kell. Minden számlakérést a számla keltétől számított 3 napon belül jelezni kell. 

AZ ÁRUK JOGA 

Az áru kockázata átszáll a Vevőre a Vevőnek átadott áruk, illetve a Vevő által meghatározott más helyre szállított áruk, illetve az Eladó telephelyéről átvett áruk esetén az átvétel időpontjában. Az áruk tulajdonjoga mindaddig az Eladót illeti, amíg az Eladó meg nem kapja a Vevőnek szállított áruért esedékes összes összeg teljes kifizetését. 

VISSZAKÜLDÉSEK 

A visszaküldött árut az Eladó engedélye és az Eladó által kiadott érvényes hivatkozási szám nélkül nem fogadjuk el. A terméknek a hivatkozási szám kiadásától számított 30 napon belül meg kell érkeznie az Eladóhoz. A jogosulatlan visszaküldést megtagadjuk. A visszautasított árut a Vevőnek 30 napon belül át kell vennie. A 30 napon belül át nem vett visszautasított árut az Eladó megsemmisíti. Minden hibásként visszaküldött árut az Eladó átvételekor megvizsgálja.