OPŠTI USLOVI PRODAJE

OPŠTI USLOVI PRODAJE

REGISTRACIJA KUPCA

Kupac se može registrovati u BIUROMAX prodajnom sistemu, ukoliko priloži aktuelne kopi-je: 

  • Izvod iz Agencije za registraciju sa svim informacijama o Kompaniji 
  • Poreski identifikacioni broj

 

NARUČIVANJE

Sve usmene porudžbine moraju biti potvrđene pisanim putem. Narudžbina mora da sadrži osnovne podatke kupca, kao što su pun naziv, adresa, poreski broj – isto kao i izvod iz Agencije za registraciju i punu adresu magacina na koju se roba isporučuje.

 
CENE 
  • Sve cene su podložne promenama bez prethodne najave i moraju se uvek proveriti u pisanoj formi u vreme naručivanja. 
  • Sve ponuđene i prihvaćene cene su bez uračunatog poreza. 
  • Sve cene ponuđene i prihvaćene su bez transportnih troškova (ex works SOLEC blizu Varšave) osim ako drugačije nije navedeno u pisanom obliku. 

 

PLAČANJE

Uslovi prodaje kao što su kredit i dostava artikala se individualno pregovaraju sa Export Menadžerom. Prodavac neće biti odgovoran Kupcu u slučaju bilo kakvog gubitka ili štete usled kašnjenja u dostavi artikala.  Ukoliko Kupac ne izvrši plaćanje na dan dospeća plaćanja, Prodavac ima pravo da obustavi svaku preostalu isporuku. 

 

DOSTAVA

Sve dostave se baziraju na dostavu sledećeg dana, osim ako drugačije nije dogovoreno. Artikli se šalju UPS-om ili drugom poznatom kurirskom službom dogovorenom u pisanom obliku od obe strane pre izlaska artikala iz magacina Prodavca. 

 

REKLAMACIJE

Ukoliko je primetno oštećenje spoljne kutije sa artiklima prilikom dostave ili u slučaju gubitka palete ili kutije na putu do Kupca – kurir mora potpisati protokol o oštećenju npr. na tovarnom listu. 
Biuromax Sp. z o.o. ne prihvata odgovornost za nastajanje takve vrste oštećenja ili gubitka. Međutim, Biuromax Sp. z o.o. mora biti obavešten o tome u roku od 1 dana od dana prijema robe. Reklamacija neće biti uvažena ukoliko ne sadrži referentni broj koji izdaje Prodavac. Nepravilnosti u isporuci i nekompletne pošiljke moraju se deklarisati u pisanom obliku u roku od 2 dana od prijema robe. Sva pitanja vezano za fakture moraju se podneti u roku od 3 dana od datuma na fakturi. 

 

PRAVA NAD ROBOM

Rizik nad robom prelazi na Kupca u momentu isporuke robe Kupcu ili u momentu isporuke na drugu lokaciju deklarisanu od strane Kupca ili u trenutku preuzimanja robe u slučaju da Kupac sam preuzima robu od Prodavca u njegovim prostorijama. Prava i vlasništvo nad robom ima Prodavac sve dok Prodavac ne primi uplatu u celosti, a u vrednosti ukupne vrednosti artikala koji se isporučuju Kupcu. 

 

POVRAĆAJ ROBE

Povraćaj robe neće biti moguć bez odobrenja od strane Prodavca i validnog referentnog broja izdatog od strane Prodavca. Prodavac mora dobiti artikal u roku od 30 dana od datuma izda-vanja referentnog broja. Neodobren povraćaj će biti odbijen. Odbijene artikle Kupac mora uzeti u roku od 30 dana. Odbijeni artikli koje Kupac ne preuzme u roku od 30 dana, biće uklonjeni od strane Prodavca. Svi artikli vraćeni kao neispravni biće testirani po prijemu od strane Prodavca.