REČNIK POJMOVA

 • AIR BAG

  profesionalna zaštitna ambalaža, prvenstveno za toner kertridže. naduvava se komprimovanim vazduhom kako bi se obezbedila zaštita toner kertridža tokom transporta. 

 • OPC BUBANJ

  je komponenta koja prenosi toner sa razvojne jedinice na papir u crno-belom laserskom štampaču/fotokopir uređaju ili na transfer beltu u štampaču/fotokopir uređaju u boji. 

 • ČIP

  elektronski sistem koji prenosi informacije o statusu potrošnih delova u uređaju za štampanje/kopiranje, npr. Statust tonera, bubnja, bubanjskih jedinica itd. Čipovi takođe broje broj otisaka/kopija da bi obavestili korisnika uređaja o kraju životnog veka tonera, bubnjeva, bubanjskih jedinica itd. 

 • REZERVNI DELOVI

  na primer, valjci, osovine, filteri, poluge, ventilatori, senzoru, grejači, temperaturni senzori, PCB ploče, motori, folije, beltovi i drugi rezervni delovi. 

 • FUSER FIXING FILM

  jedan od najvažnijih delova fuser jedinice u laserskom uređaju. Ugrađuje se u grejnu jedinicu, direktno radi sa medijima slike (papir, kserografska folija). 

  Fusing folija je element odgovoran za pravilno stapanje tonera na medijumu za štampanje u poslednjoj fazi procesa štampanja/kopiranja. 

 • ZUPČANICI

  delovi koji se koriste u uređajima za štampanje za prenos pogona sa motora na glavne komponente uređaja za štampanje/kopiranje.

 • BRISAČ BUBNJA

  uklanja ostatke tonera sa bubnja da se ne bi preneo na medij za štampanje tokom procesa štampanja.

 • TRANSFER BELT ČISTAČ

  sastruže ostatke tonera sa transfer belta da se ne bi preneo na medij za štampanje tokom procesa štampanja. 

 • LEŽAJI, BUSHING

  Prvenstveno se koriste u komponentama i delovima u kojima se komponente rotiraju, odnosno u fusing jedinicama, developer jedinicama, bubanjskim jedinicama, PCR valjcima, transfernim valjcima, valjcima za vođenje papira, itd. Zadatak ležajeva je da omoguće tim delovima da se rotiraju sa najmanjim mogućim otporom. 

 • DEVELOPER/NAVLAKE magnetnog valjka

  metalna navlaka koja se nalazi na vanjskoj površini developer valjka, pomoću koje se toner prenosi na površinu OPC bubnja. Unutar navlake developer valjka nalazi se magnetno jezgro, koje se u slučaju montaže nove navlake developer valjka ponovo zameni. 

 • TRANSFER BELT FOLIJA

  najvažniji deo transfer belt jedinice. Njen zadatak je da prenosi toner sa površine OPC bubnja na medij za štampanje (papir, kserografska folija itd.). Transfer belt folije se prvenstveno koriste u uređajima za štampanje/kopiranje u boji. 

 • ZAPTIVKA

  koristi se za pričvršćivanje tonera u ketridžima. Odvaja posudu sa tonerom od developer valjka kako bi se sprečio izlivanje tonera tokom transporta. Uklanja se iz kertridža pre nego što se stavi u štampač. 

 • PICK-UP, FEED, SEPARACIONI ROLER

  koriste se za podizanje i uvlačenje papira iz ležišta za papir (kasete za papir, deck unit, bypass/manual tray) uređaja za štampanje. Separacioni valjci - sprečavaju uvlačenje više od jednog lista medija iz ležišta za papir. 

 • FUSER MREŽE ZA ČIŠĆENJE

  deo koji se koristi u fuser jedinicama. Koristi se za čišćenje površine grejnog valjka od tonera, koji se zalepi za njegovu površinu tokom procesa stapanja tonera. 

 • Toner

  prah, koji je obično mešavina polimera, pigmenata, smola i dodatnih supstanci. Čestice tonera imaju veoma mali prečnik, definisan u mikrometrima. Toner kertridži za laserske mašine dostupni su u četiri boje: crna, cijan, magenta, žuta. Toneri su dostupni kao gotovi proizvodi, namenjeni određenim modelima štampača, multifunkcionalnih i fotokopir uređaja (tube, kertridži i sl.), ili toneri za obnovu, u različitom pakovanju (boce, kese, burad). 

 • PIGMENTNE TINTE

  namenjene štampačima sa fiksnom glavom za štampanje, koja obezbeđuje veliku brzinu, visok kvalitet i efikasnost štampanja i uštede. 

 • PRESSURE VALJAK

  jedan od najvažnijih delova fusing jedinice u laserskim uređajima. Radi direktno sa medijima za štampanje (papir, kserografska folija). Pressure valjak je deo koji je odgovoran za pravilno fiksiranje tonera na medijumu u poslednjoj fazi procesa štampanja/kopiranja. Odgovoran je za postizanje pravog pritiska sa grejnim valjkom ili fiksirnom folijom, neophodan za pravilno fiksiranje tonera na medijum za štampanje. 

 • PCR ČARDŽ ELEKTRODA (PRIMARY CHARGE ROLLER

  deo bubanjske jedinice; kod nekih uređaja postoji i kao pojedinačni deo. PCR čardž elektroda se rotira istovremeno sa OPC bubnjem i puni površinu bubnja do ravnomernog negativnog potencijala.  

 • DEVELOPER VALJAK (MAGNETNI VALJAK)

  najvažniji deo developer jedinice. Prenosi toner sa developer jedinice na površinu fotokonduktora, igrajući važnu ulogu u procesu štampanja/kopiranja. 

 • AMBALAŽA ZA TRANSPOR

  zaštitni elementi, poklopci koji štite delove štamparskih uređaja od mehaničkih i transportnih oštećenja. Zaštitni poklopci se prvenstveno koriste za zaštitu OPC bubnjeva, developer valjaka, kertridža, bubanjske jedinice, developer jedinice itd. 

 • KUTIJA ZA OTPADNI TONER (WASTE BOX)

  sakuplja ostatke tonera koji je sastrugan sa površine OPC bubnja nakon procesa štampanja/kopiranja. Toner sakupljen u waste boxu se ne može ponovo koristiti. 

 • BUBANJSKA JEDINICA

  glavna komponenta koja se sastoji od OPC bubnja, PCR čardž elektrode, sečiva za čišćenje bubnja i kutije za otpadni toner. Procesi koji se odvijaju i bubanjskoj jedinici omogućavaju stvaranje slike na mediju za štampanje/kopiranje.