Нашите ценности

ОСНОВАТА НА БИЗНЕСА СА
ДОБРИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

DARIUSZ WOŹNIAK

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

Фирмата, това са хората. А хората са емоции, върху които градим отношения. Безценната стойност на всяка Организация са човешките отношения. Понастоящем компаниите, които постоянно се развиват и разрастват, са тези които непрестанно се грижат за взаимоотношенията с клиентите. Клиентите oт своя страна са индивидуални личности и характери. Те очакват разбиране на техните предпочитания и „житейски„ подход от своите партньори. Такива взаимоотношения изграждат истинска бизнес култура, която се състои от откровени намерения: доброта, честност, откритост и ангажираност.  

Горното представлява основният диапазон на стойностите на Biuromax. В продължение на повече от 30 години култивираме отношенията ни с клиенти и доставчици. 

90-те години бяха трудно начало и когато моят син изразява мнението си, че по онова време всеки е можел да ръководи фирма, питам тогава защо толкова малък процент от днешните петдесетгодишни остана в бизнеса? Началото на XXI век оформи днешният ни профил и може би едва сега сме достатъчно зрели, за да можем да отличим и подчертаем гореописаните стойности в маркетинговите и комуникационните ни дейности. 

Като част от маркетинговата стратегия на Biuromax, ние се фокусираме еднакво върху качественият подход към отношенията ни с партньорите, както и върху подобряването на офертата и оперативните ни процеси. Всичко с цел поддържане на високи стандарти и удовлетвореност на клиентите. Само правилно разбрано, конструктивно сътрудничество поражда дългосрочно бизнес „приятелство„. А от него се раждат изключителни успехи. 

Вярваме в тези ценности и сме убедени, че те правят Biuromax всяка изминала година по-голяма и динамично развиваща се компания. Благодарение на тях се превърнахме в една от най-конкурентните компании в нашата индустрия. 

Очакваме с нетърпение да работим с вас! 

AGATA BANASZEK

МЕНИДЖЪР НА ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ

Клиентите, с които работя от дълги години, знаят, че могат да разчитат на мен. Наясно са, че ще се заема с всеки докладван проблем, не ги игнорирам и винаги ги изслушвам. Понякога не мога да им помогна сама, но в такива случаи разчитам на подкрепата на колегите.  

Често за клиентите крайният резултат не е най-важен, а предприемането на действия и опити да се разреши проблема. В отзивите на клиентите си често чувам изненадата, че ще помогна, проверя, попитам, ще направя нещо за тях….. изглежда, в други компании търговците не са толкова услужливи. 

Започвам 21-та си година работа в Biuromax. Въпреки многобройните допълнителни задължения и отговорности, продължавам да обслужвам голяма група от клиенти. Опитът ми ясно показва, че откровеността, добротата и третирането на клиента като ценност са изключително важни за изграждането на дългосрочни взаимоотношения. А на тях държа най-вече. 

С голяма част от клиентите работя от 19 години и само заради добрите взаимоотношения и симпатии между нас, не се реших да прехвърлила грижата за тях на други търговски представители, въпреки многобройните ми отговорности. Това са приятелски отношения. 

Имам ли рецепта за изграждането на толкова лични отношения? Убедена съм, че най-важното е “да бъдеш“ за клиента и да изпълниш обещанието си, независимо от ситуацията. Да направиш всичко, за да удовлетвориш клиента, за да се почувства разбран и оценен. Според мен, това е същността на работата в Biuromax