HODNOTY ZNAČKY

ZÁKLADEM PODNIKÁNÍ
JSOU DOBRÉ VZTAHY

DARIUSZ WOŹNIAK

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Společnost to jsou lidé. A lidé vyjadřuji emoce, na nichž budujeme vztahy. Mezilidské vztahy vytvářejí neocenitelnou hodnotu každé organizace. V současné době rostou a vyvíjejí se společnosti, které se zabývají péčí o své vztahy se zákazníky. Zákazníci – to jsou ale individuální osobnosti a postavy. Očekávají od svých partnerů pochopení svých preferencí a "životního" přístupu. Takové relace rozvíjí kulturu byznysu skládající se z upřímných intencí: poctivosti, vstřícnosti, otevřenosti a angažování  

Výše uvedené jsou to základní hodnoty Biuromax. O naše vztahy s klienty nebo dodavateli pečujeme již více než 30 let. 

Devadesátá léta minulého století byla těžkým začátkem a když můj syn vyjádřil názor, že by v té době mohl podnik provozovat každý, ptám se, proč v tomto případě tak malé procento dnešních padesátníku zůstalo v podnikání? První leta XXI století formovaly náš dnešní profil a možná jsme teprve nyní dostatečně dospělí k tomu, aby tyto dříve popsané hodnoty vytvořily náš charakteristický rys a zdůraznily ho v marketingových a komunikačních činnostech. 

V rámci marketingové strategie Biuromax se zaměřujeme stejně na kvalitativní přístup k našim vztahům s partnery, jakož i na zlepšování nabídky a provozních procesů. Vše pro udržení vysokých standardů a spokojenosti našich klientů. Pouze správně pochopená konstruktivní spolupráce vede k dlouhodobému obchodnímu přátelství. A z tohoto se rodí mimořádné úspěchy. 

Věříme v tyto hodnoty a jsme přesvědčeni, že to právě oné činí Biuromax rok od roku větší a dynamicky se rozvíjející společností. Právě díky nim jsme se stali jednou z nejkonkurenceschopnějších společností v našem oboru. 

Zveme vás ke spolupráci 

AGATA BANASZEK

VEDOUCI OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ

Klienti, se kterými spolupracuji už mnoho let, vědí, že se na mě mohou spolehnout. Jsou si vědomi toho, že se budu zabývat každým nahlášeným problémem, nebudu ho ignorovat a vždy je vyslechnu. Někdy jim nemohu pomoci sama, ale pak se mohu spolehnout na zapojení mých kolegů.   

Pro zákazníky často není důležitý konečný výsledek, ale podniknutí kroků a snaha problém vyřešit. Z úst svých klientů často slyším překvapení, že jim pomůžu, zkontroluji, podívám se, udělám pro ně něco ... zřejmě jinde nejsou prodejci tak přátelští. 

Začínám svůj 21. rok práce v Biuromax. I přes mnoho dalších povinností obsluhuji velké množství klientů. Moje zkušenost jasně ukazuje, že otevřenost, laskavost a zacházení s klientem jako hodnotou jsou při budování dlouhodobých vztahů velmi důležité. A ty jsou pro mě nejdůležitější. 

S velkou částí klientů spolupracuji již 21 let a pouze z důvodu dobrých kontaktů, sympatií a vztahů, které mezi námi byly navázány, navzdory velkému pracovnímu vytíženi jsem se rozhodla nepřevádět tyto klienty do péče jiných obchodníků. Je to velmi přátelský vztah. 

Jestli mám předpis pro budování takových přátelských vztahů? Jsem přesvědčena, že nejdůležitější věcí je „být“ pro klienta a bez ohledu na situaci dodržovat dané sliby. Udělejte vše pro uspokojení klienta, aby se cítil pochopen a oceněn. Podle mého názoru je to kvintesence práce v Biuromax.