REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 • NESOULAD DODÁVKY S FAKTUROU.

  Reklamace nesouladu dodávky s fakturou nebo objednávkou je třeba předložit svému account managerovi

 • ZPĚTNÉ VYUŽITÍ

  Zboží zařazené do naší běžné nabídky můžete vrátit, pokud nebylo otevřeno a použito. Svou vůli vrátit zboží nahlaste co nejdříve prostřednictvím reklamačního formuláře , nejpozději do 10 dnů od data nákupu. Po obdržení čísla RMA zašlete pečlivě zabalené zboží zpět na své náklady (výrobek nelze zalepit). Vrácení zboží vyřizujeme do jednoho dne. Zboží dovezené na zvláštní objednávku není možné vrátit. 

 • POŠKOZENÁ ZÁSILKA

  Po obdržení zásilky ji zkontrolujte, zda není poškozená. V případě reklamace je nezbytné, abyste vy i kurýr vyplnili reklamační protokol a co nejdříve nás informovali prostřednictvím reklamačního formuláře. 

 • REKLAMACE VÝROBKU

  Pokud je výrobek, který jste u nás zakoupili, vadný, můžete jej reklamovat. V případě kompatibilního zboží a originálního zboží/OEM zakoupeného do 31.12.2022r lze reklamaci kvality uplatnit do 3 měsíců od data nákupu.  

  U kompatibilního zboží zakoupeného po 1.1.2023r lze reklamaci kvality uplatnit do 12 měsíců od data nákupu.   

  Reklamace kvality by měla být uplatněna do 7 dnů od zjištění závady, která by měla být doložena servisním výtiskem ze stroje, na kterém se závada vyskytla.    

  Mechanické vady a zapékání toneru nepodléhají reklamaci, pokud nebyly uplatněny bezprostředně po převzetí zboží.   

  Zboží nepodléhá vrácení ani reklamaci, pokud bylo mechanicky poškozeno.  

  Reklamace rozlitého toneru uvnitř obalu musí být uplatněna neprodleně. Lhůta je stanovena na den, kdy je zboží vydáno dalšímu zákazníkovi.   

  Zboží spotřebované z více než 70 % nepodléhá reklamaci - je nutné doložit vytištěnou stránku nabídky potvrzující počet provedených stran nebo pořídit snímek obrazovky (print screen).  

  Spotřební materiál zakoupený před datem, kdy výrobce zařízení upravil design nebo změnil software, nepodléhá z tohoto důvodu reklamaci - týká se to tonerů a bubnových čipů a materiálů obsahujících čip.  

  Reklamace jsou vyřizovány do 1 měsíce, tato lhůta může být prodloužena v případě potřeby získání znaleckého posudku. Pokud je reklamace uznána, bude na reklamovaný výrobek vystavena opravná faktura. 

POSTUP PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

1

Přihlaste se do našeho internetového obchodu a přejděte na záložku STÍŽNOSTI A VRÁCENÍ. Tato funkce bude k dispozici od 8.3.2023. 

Pokud ještě nemáte přístup do obchodu, obraťte se na svého správce účtu, nastavení účtu zabere několik okamžiků. 

2

Reklamované zboží pečlivě zabalte a zašlete nám ho na své náklady (reklamační oddělení, Biuromax Sp. z o.o., Solec 156a, 05-532 Baniocha). Nezapomeňte na obalu uvést přidělené číslo RMA a přiložte kopie testů (použijte prosím vzorky) a stav měřidla, pokud byl výrobek instalován v zařízení. Servisní protokoly jsou vyžadovány pro následující značky: 

 • Sharp = SIM22-06  
 • Ricoh, NRG = SMC Report (Logging Data + SP Mode Data) ve formátu CSV+PDF 
 • Konica Minolta = Machine Management List  
 • Kyocera Mita = Status Page + Maintenance + Service Status + Event + User Status 
 • Canon = P-PRINT  

Kontakt pro reklamace a vracení zboží:

Pro více informací o reklamacích a vracení zboží, kontaktujte prosím claims@biuromax.com.pl 

nebo telefonicky:   

Paweł Radgowski +48 22 735 44 91 
Michał Daniluk 22 735 44 96