Spolupráce

Reklamace a vrácení zboží

Reklamace zásilky

Při příjmu zásilky od dopravce vždy prosím zkontrolujte, zda nemá žádné známky poškození. V případě reklamace je příjemce povinen provést záznam o reklamaci se zástupcem doručující spediční společnosti a informovat svého export manažera.

Rozdíly mezi dodávkou a fakturou

Reklamace týkající se rozdílů mezi dodávkou a fakturou nebo objednávkou, prosíme hlásit přímo svému export manažerovi.

Reklamace kvality produktu

Reklamaci je možné uplatnit v termínu do 3 měsíců od data nákupu zboží. Reklamace jsou vyřizované do 1 měsíce. Tato lhůta se může prodloužit v případě nutnosti získání odborných posudku.

Chcete-li zahájit reklamační řízení, prosím:

 • Vyplňte a odešlete reklamační formulář online, který je k dispozici na internetových stránkách www.biuromax.com.pl

nebo

 • Stáhněte, vyplňte a odešlete reklamační formulář (k dispozici na www.biuromax.com.pl ) na e-mail reklamacje.zwroty@biuromax.com.pl nebo faxem: +48 22 735 44 90, a počkejte na přiřazení čísla RMA
 • Reklamované zboží pečlivě zabalte a spolu s reklamačním formulářem nám na vlastní náklady zašlete. Umístěte na obalu přidělené číslo RMA a přiložte testové výtisky a stav počítadla, pokud byl výrobek instalován v zařízení. V případě originálních válců je při vyřizování reklamace nezbytné také přidat servisní raporty:
  • Sharp = SIM22-06
  • Ricoh, NRG = SMC Data Report
  • Konica Minolta = Maintenance List
  • Kyocera Mita = Status Page, Maintenance Report.

Na zboží mechanicky poškozené se reklamace a možnost jeho vraceni nevztahuje. Reklamace toneru rozprášeného uvnitř obalu, musí být hlášena ihned. Posledním termínem je datum předání tohoto zboží dalšímu zákazníkovi. Na použité zboží se reklamace a možnost jeho vraceni nevztahuje. V případě nevyplnění jakékoliv kolonky formuláře, reklamace a vrácení zboží se nevyřizuje. V případě uznání reklamace se na reklamované zboží vystaví dobropis.

VRÁCENÍ

Biuromax připouští možnost vracení zboží pří oprávněných, písemně zdůvodněných případech – plnohodnotné, nové zboží, nepoužité, nepolepené lepicí páskou, nacházející se v aktuální nabídce Biuromax. Vracení musí být oznámeno do 10 dnů od data nákupu za předpokladu, že zboží nebylo zakoupeno na základě zvláštní objednávky. Vrátky zboží jsou zpracovány během 1 dne.

Vstupní podmínkou vrácení zboží a následně vystavení dobropisu je pečlivé vyplnění protokolu vrácení zboží (stejně jako v případě reklamaci) a odeslání materiálu zakoupeného v Biuromax zpět na náklady kupujícího.
 

Reklamace originálních materiálů SAMSUNG

Vezměte prosím na vědomí, že všechny reklamace na originální materiály SAMSUNG jsou vyřizované přímo výrobcem. Zákazníci by takové reklamace měli podávat přímo do servisu SAMSUNG přes hotline číslo +48 801 172 678 nebo +48 22 607 93 33.

Chcete-li podat reklamace, je nezbytné zajistit následující informace:

 • Datum nákupu poškozeného zboží
 • Výrobní kód poškozeného zboží
 • Sériové číslo produktu
 • Datum zakoupení přístroje
 • Výrobní kód zařízení
 • Sériové číslo zařízení

Spolu s poškozeným prvkem musí klient zaslat následující dokumenty k dané službě:

Kopii potvrzení nákupuDůvod vrácení / reklamace Kontakt

Pro více informací o reklamacích a vraceni zboží, kontaktujte prosím: reklamacje.zwroty@biuromax.com.pl nebo Paweł Radgowski +48 22 735 44 91