ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ

Ανταλλακτικά για εκτυπωτές και φωτοτυπικά

Υποστηρίζουμε τους επαγγελματίες παρέχοντας έναν πλήρο κατάλογο ανταλλακτικών σέρβις για εκτυπωτές και φωτοτυπικά στην αρχική και ανταλλακτική έκδοση. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην αναζήτηση ποιοτικών λύσεων. Εγγυόμαστε τη συνέχεια της προσφοράς

Προσφέρουμε:

  • ανταλλακτικά απαραίτητα για την ανακατασκευή της μονάδας μεταφοράς - ιμάντες μεταφοράς, λεπίδες καθαρισμού και λίπανσης,
  • ανταλλακτικά που απαιτούνται για την ανακατασκευή της μονάδας τήξης - άνω, κάτω και καθαριστικοί κύλινδροι, ταινίες στερέωσης, ρουλεμάν, κουζινέτα, δάχτυλα επιλογέα, ταινίες καθαρισμού,
  • κύλινδροι χαρτιού - τροφοδοσία, παραλαβή, διαχωρισμός
  • ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την επισκευή μονάδας τυμπάνου - τύμπανα φωτοαγωγών, ράβδοι διανομής, ράβδοι καθαρισμού, κύλινδροι φόρτωσης, κύλινδροι καθαρισμού κυλίνδρων φόρτωσης.