Biuromax - Klauzula informacyjna formularz kontaktowy

 

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Biuromax Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu 156 a, 05–532 Baniocha, REGON: 008415870, NIP: 5270103698, KRS: 0000121616 tel.: +48 22 735 44 44, e-mail: biuro@biuromax.com.pl („Administrator”).
  2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
  3. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą miały podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.
  4. Nie planujemy przekazywać Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  5. Pana/Pani będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub do wycofania udzielonej zgody;
  6. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych.
  7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panem/Panią.
  10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.